Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2023

8. výroční konference

Termín
úterý, 1.11.2022 900 - 1730
Místo
Courtyard by Marriott Prague City****

ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEJAL MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR VLASTIMIL VÁLEK 

mz.gif 

TÉMATA KONFERENCE:

 • České zdravotnictví a jeho budoucnost
 • Vývoj oblasti zdravotní péče v ČR, EU i třetích zemích 
 • Stabilizace systému a udržitelnost financování zdravotní péče
 • Úhrady zdravotní péče v roce 2023
 • Plány a strategie MZ ČR v oblasti lékové politiky
 • Priority SÚKL pro rok 2023
 • Strategie EU ve zdravotnictví a podpora inovací
 • Priority českého předsednictví Rady EU

 

ÚTERÝ 1. LISTOPADU 2022, 9.00 - 17.30 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva / Otevření virtuální místnosti
 Konferenci moderuje: prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha 
9.00 hod.Zahájení konference
9.15 hod. České zdravotnictví a jeho budoucnost
 • Současný stav a organizace zdravotní péče v ČR
 • Financování zdravotnictví, hlavní problémy a potřebné změny
  • reakce na rostoucí inflaci; stabilita cenových rozhodnutí, valorizace úhrad
 • Budoucí vývoj českého zdravotnictví dle segmentů
  • příklady ze zahraničí, jak zefektivnit systém zdravotní péče
MUDr. Pavel Vepřek, Zdravotnictví 2.0
9.50 hod. Vývoj oblasti zdravotní péče v ČR, EU i třetích zemích
Ondřej Frič, Associate Director, Marketing & Data Supplier Relations Czech Republic & Slovakia, IQVIA, Praha
10.30 hod.Přestávka na kávu
11.00 hod. Stabilizace systému a udržitelnost financování zdravotní péče - panelová diskuze
 • Ekonomická stabilita zdravotnictví - výhled na rok 2023 a dále
 • Udržitelnost systému úhrad zdravotní péče a finanční stabilita jednotlivých segmentů. Podfinancování primární a dlouhodobé péče.
 • Investiční rozvoj a zajištění stability nemocniční péče 
 • Dostupnost léčivých přípravků a inovativních léčiv v ČR. Je podpora výroby léků v ČR a EU strategický krok správným směrem?
 • Změna úlohy zdravotních pojišťoven v rámci českého zdravotnictví
Diskuzi moderuje: prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha 
Panelisté:
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Praha
MUDr. Pavel Frňka, AGEL a.s., Praha 
Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Praha 
Mgr. Jan Kvaček, ředitel, FN Bulovka, Praha  
Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 
12.00 hod. Úhrady zdravotní péče v roce 2023
 • Legislativní změny úhrad zdravotní péče a dopady různých vlivů
 • Úhradová vyhláška pro rok 2023
  • výše úhrad a změny oproti roku 2022 
  • vykazování zdravotní péče CZ-DRG
 • Dohodovací řízení 2023 o úhradách péče v segmentech, kompenzační vyhláška, podmínky pro následující rok
Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
13.00 hod.Přestávka na oběd
14.00 hod. Plány a strategie MZ ČR v oblasti lékové politiky
 • Legislativní změny a priority MZ v oblasti lékové politiky ČR
  • novelizovaný zákon o veřejném zdravotním pojištění; vstup inovací do systému - aktuální stav, zkušenosti s novým typem správního řízení
  • novela zákona o léčivech a zákona o veřejném zdravotním pojištění; dostupnost a úhrada léčiv významných pro ochranu veřejného zdraví,
  • zajištění dostupnosti léčiv, regulace reexportů
  • připravované novely předpisů v oblasti léčiv a lékárenství
Mgr. Daniela Rrahmaniová, vedoucí oddělení léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
14.45 hod. Priority SÚKL v roce 2023 v souvislostech aktuálních změn  
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
15.30 hod.Přestávka na kávu
15.50 hod. Farmaceutická strategie pro Evropu 
 • Farmaceutická strategie pro EU a agenda českého předsednictví Rady EU 2022
 • Hlavní okruhy evropské regulace a potřebné změny 
Mgr. Jakub Dvořáček, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
16.15 hod. Strategie ve zdravotnictví a podpora inovací - panelová diskuze
 • Jaká jsou slabá místa současné evropské legislativy? Jak posílit globální roli EU?
 • Jak zvýšit dostupnost léčiv v EU a předejít jejich nedostupnosti. Mohou pomoci i jiné principy zadávání veřejných zakázek?
 • Podpora inovací - nové kombinované léčivé přípravky, nové lékové formy, inovativní výrobní postupy. Jak zrychlit vstup inovací na trh EU, a zároveň neodradit výrobce z EU kvůli přísnějším pravidlům? Proč se pacienti v některých státech dostávají k moderním lékům daleko později než v jiných státech a lze to změnit? Plošná dostupnost nových léků na vzácná onemocnění - vstup na trh v bohatších státech EU versus ve státech s menšími rozpočty.
 • Soběstačnost Evropy ve výrobě. Motivovat farmaprůmysl, aby výzkum zaměřil i do oblastí medicíny s nejistou návratností? Jaká by měla být role českého předsednictví v Radě EU?
Diskuzi moderuje: prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha 
Panelisté:
PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, VZP ČR, Praha
Mgr. Jakub Dvořáček, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 

Mgr. David Kolář, Executive Director, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Praha
Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, Česká asociace farmaceutických firem, Praha
17.30 hod.Závěr konference
 Přijměte pozvání na koktejl a rozloučení s aktivním působením pana prof. MUDr. Jana Švihovce, DrSc. pro společnost conforum s.r.o.

 

Cena                                                    10.900 Kč + DPH 

Cena zahrnuje vstup na konferenci, prezentace ke stažení a občerstvení, a je platná pro jednoho účastníka. Ubytovaní a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

Pokud preferujete online formu účasti, uveďte nám, prosím, tuto skutečnost do poznámky. V tom případě cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.

 

 

Místo

Courtyard by Marriott Prague City****, Lucemburská 46, Praha 3

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná

Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2023