Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2024

9. výroční konference

Termín
středa, 1.11.2023 900 - 1700
Místo
Majestic Plaza Hotel Prague**** + online

logo_puls.jpg

Srdečně Vás zveme k setkání na již 9. výroční strategické konferenci a diskuzi o aktuálních tématech z oblasti zdravotnictví a jejich dopadech do praxe. Setkáte se se zástupci regulátorů, plátců, managementu nemocnic a farmaceutických firem.  

Konference je určena pro střední a vrcholový management zástupců farmaceutického průmyslu, nemocnic, státní správy či zdravotních pojišťoven. Těšíme se na osobní setkání s Vámi!

 

TÉMATA KONFERENCE: 

 • Vývoj oblasti zdravotní péče v ČR, EU i třetích zemích 
 • Stabilizace systému a udržitelnost financování zdravotní péče
 • Dostupnost léčivých přípravků a inovativních léčiv v ČR
 • Úhradová vyhláška pro rok 2024
 • Dohodovací řízení 2024
 • Plány a strategie MZ ČR v oblasti lékové politiky
 • Vývoj v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků, zkušenosti s novelou zákona "48"
 • Priority SÚKL pro rok 2024
 • Co přinese EHDS do českého zdravotnictví?
 • Data ve zdravotnictví
 • Vstup inovací na tuzemský trh 

 

STŘEDA 1. LISTOPADU 2023, 9.00 – 17.00 HOD. 

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva / otevření virtuální místnosti
 Moderátor konference: MUDr. Pavel Vepřek, Zdravotnictví 2.0
9.00 hod. Zahájení konference
9.15 hod.  České zdravotnictví z ekonomického pohledu
 • Klíčové problémy financování zdravotnictví a možná východiska
  • stav veřejných rozpočtů a jejich dopad na zdravotnictví
  • stabilita cenových rozhodnutí, valorizace úhrad
Ing. Petr Musil Ph.D., člen Národní rozpočtové rady, Praha
9.45 hod. Vývoj oblasti zdravotní péče v ČR, EU i třetích zemích  
Martin Černý, Head of Consulting, RWE and Analytics in CZ, SK and regional CEE team, IQVIA a.s., Praha
10.15 hod.Přestávka na kávu
10.40 hod. Financování zdravotní péče - udržitelnost a stabilita systému
Panelová diskuze
 • Jak ekonomicky stabilizovat zdravotnictví pro rok 2024 a dále?
 • Je nutná (r)evoluce systému úhrad zdravotní péče? 
 • Výzvy finanční stability v jednotlivých segmentech
 • Podfinancování primární a dlouhodobé péče
 • Komerční připojištění zdravotní péče jako nutnost?
 • Dostupnost léčivých přípravků a inovativních léčiv v ČR. Je podpora výroby léků v ČR a EU strategický krok správným směrem?
Diskuzi moderuje: prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha
Panelisté:
Ing. Helena Rögnerová, vrchní ředitelka, Sekce ekonomiky a zdravotního pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 
PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Praha
MUDr. David Skalický, MBA, Access Director, ROCHE s.r.o., Praha
Další panelisté osloveni
11.40 hod. Úhrady zdravotní péče v roce 2024 
 • Legislativní změny úhrad zdravotní péče a dopady různých vlivů
 • Úhradová vyhláška pro rok 2024
  • výše úhrad a změny oproti roku 2023 
  • vykazování zdravotní péče CZ-DRG
 • Dohodovací řízení 2024 o úhradách péče v segmentech, kompenzační vyhláška, podmínky pro následující rok
Ing. Helena Rögnerová, vrchní ředitelka, Sekce ekonomiky a zdravotního pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
12.40 hod.Přestávka na oběd
13.40 hod. Plány a strategie MZ ČR v oblasti lékové politiky
 • Legislativní změny a priority MZ v oblasti lékové politiky ČR
  • novela zákona o léčivech a její dopady 
  • novela zákona “48” 
Mgr. Petr Davídek, vedoucí oddělení léčiv, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
14.20 hod. Priority SÚKL v roce 2024 v kontextu aktuálního dění
Přednášející kontaktován
15.00 hod. Přestávka na kávu
15.20 hod. Co přinese EHDS do českého zdravotnictví?
Panelová diskuze
 • Velký bratr nebo pomocník občanů, pojišťoven i státu?
 • Možnost pro občany opt-in nebo opt-out?
 • Harmonogram přechodu na EHDS a jeho financování
 • Výhody lepšího využití dat ve zdravotnictví
 • Zveřejňování dat, sdílení dat a jejich zabezpečení
Diskuzi moderuje: JUDr. Barbora Dubanská, LL.M., Ph.D., MHA, attorney at law, dubanska & co, advokátní kancelář, Praha
Panelisté: MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, Poslanec parlamentu České republiky, Přednosta kliniky, Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Ing. Vladimír Janovský, CE IBEX Director, AstraZeneca CE, Praha
PhDr. Jan Šlajs Ph.D., LL.M., výkonný ředitel divize EUC Klinik, Plzeň
Další panelisté kontaktováni
16.20 hod. Vstup inovací na tuzemský trh  
 • Jak si stojí ČR v kontextu EU?
 • Rychlost vstupu inovací na EU trh vs. přísné regulace - jak najít rovnováhu?
 • Úhrady inovativních léčivých přípravků
Mgr. David Kolář, Executive Director, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Praha
17.00 hod.Závěr konference

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás!

 

 

Cena                                                          11.900 Kč + DPH                                                                                      

Cena zahrnuje vstup na konferenci, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

Pokud preferujete ONLINE formu účasti, uveďte nám, prosím, tuto skutečnost do POZNÁMKY. V tom případě cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací. 

 

Místo

Majestic Plaza Hotel Prague****, Štěpánská 33, Praha 1 + online

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2024