Udržitelnost ve finančních institucích

Online seminář

Termín
středa, 26.4.2023 900 - 1600
Místo
virtuální místnost conforum s.r.o.

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU!

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Neztraťte se v písmenkách: SFRD, NFRD, nařízení o taxonomii a CSRD
 • Směrnice CSRD a její dopad na finanční instituce
 • Jaké budou detailní standardy pro ESG reporting?
 • ESG a pojišťovny: od právních povinností k obchodním příležitostem
 • “E” - Odpovědnost vůči životnímu prostředí móda, povinnost nebo nutnost?
 • “S” - Sociální aspekt jako nedílná součást ESG strategie
 • “G” - The last but not least

 

Seminář je určen pro pracovníky CSR, manažery pro udržitelnost, Sustainability, corporate governance a další, kteří se zajímají či podílejí na tvorbě „zelené“ strategie finančních institucí.


STŘEDA 26. DUBNA 2023, 9.00 – 16.00 HOD.

od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod. Zahájení semináře
9.05 hod.  Evropská ESG regulace a její vliv na finanční instituce
 • Vztah jednotlivých regulací: SFRD, NFRD, nařízení o taxonomii a CSRD
 • Harmonogram implementace v bankách a pojišťovnách
 • RTS platné od 1.1.2023
 • Detailní standardy pro ESG reporting 
 • Transpozice do českého právního řádu
 • Sankce za porušení povinností dle taxonomie EU a SFDR
Účast přislíbil zástupce společnosti Frank Bold Advisory s.r.o.
10.10 hod.Přestávka na kávu
10.30 hod.ESG a pojišťovny: od právních povinností k obchodním příležitostem
 • Povinnost začlenit ESG rizika do procesů v pojišťovně podle novely prováděcího nařízení k Solvency II vs příležitost, jak do budoucna snížit škodní průběh a zlevnit pojistné
 • Povinnost zveřejňovat informace o investicích u investičního životního pojištění podle nařízení Disclosure vs příležitost, jak investiční životní pojištění prodávat příběhem
 • Povinnost zveřejňovat informace podle nařízení Taxonomie vs příležitost, jak se stát lukrativním terčem pro investory
 • Budoucí povinnosti podle směrnic CSRD a CSDD
JUDr. PhDr. Tomáš Bruner, Ph.D., právník, Partners Financial Services, a.s., Praha
 
3 pilíře ESG v praxi aneb Není jenom “E”, ale také “S” a “G”
11.40 hod. “E” - Zaměřeno na environmentální rizika
 • Úloha finančného sektora v kontexte mitigačných a adaptačných opatrení na klimatickú zmenu
 • Riziká vyplývajúce z klimatickej zmeny
 • Dekarbonizácia finančného sektora
 • Climate stress testing
Juraj Vilém, Sustainability Manager, Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava
12.40 hod.Přestávka na oběd
13.40 hod. “S” - Sociální aspekt jako nedílná součást ESG strategie
 • Finanční instituce jako leader společenské transformace? Proč ano, proč ne?
 • Jak efektivně podporovat gendrovou diverzitu na vyšších postech?
 • Gender pay gap 
 • Podpora LGBT komunity 
 • CSR programy na podporu potřebných
14.40 hod.Přestávka na kávu
15.00 hod. “G” - ESG Governance a Sustainable Finance
 • Klíčová role bank v zelené tranzici
 • Dvojí odpovědnost bankovního sektoru – banka vs. klient
 • ESG Governance v Raiffeisenbank
 • Sběr dat a nefinanční reporting – praktické postřehy
 • Stručný pohled na ESG rating a jeho dopad do hodnocení klienta 
 • Sustainable Finance – aktuální trendy
Michal Putna, Sustainability Officer, Raiffeisenbank Česká republika, Praha
16.00 hod.Závěr semináře

 

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás!  

 

Cena   

zvýhodněná                 do 06.04.2023                       9.900,- Kč + DPH

základní                       od 07.04.2023                    10.900,- Kč + DPH                                                                                                                

Cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.  

 

 

Místo

virtuální místnost conforum s.r.o.


 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná

Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Udržitelnost ve finančních institucích