Udržitelnost ve finančních institucích aneb ESG v praxi

seminář

Termín
čtvrtek, 24.2.2022 900 - 1500
Místo
Praha/virtuální místnost conforum s.r.o.

Seminář budeme pořádat v závislosti na epidemické situaci buď klasickou formou v hotelu nebo formou online setkání, případně kombinací. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na Vás.

Seminář je určen pro pracovníky CSR, manažery pro udržitelnost, Sustainability, corporate governance a další, kteří se zajímají či podílejí na tvorbě „zelené“ strategie finančních institucí.

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Povinnosti vyplývající z nařízení SFDR a nařízení o taxonomii a jejich harmonogram
 • Změny platné od 1.1.2022
 • Prevence greenwashingu
 • Management Enviroment Social Governance v praxi
 • Strategie řízení rizik ESg a risk apetite
 • ESG stress testing

 

ČTVRTEK 24. ÚNORA 2022, 9.00 - 15.00 HOD. 

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva / Otevření virtuální místnosti
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Akční plán EBA pro udržitelné finance a další ESG regulace
 • Změny vyplývající z evropských právních norem a jejich vliv na FI
 • Informační povinnosti týkající se zohledňování ESG rizik
  • Předsmluvní informace PAIs statement a další povinně zveřejňované údaje
  • Informace týkající se nepříznivých dopadů z hlediska udržitelnosti na úrovni jednotlivých poskytovaných finančních produktů
 • Změny platné od 1.1.2022
 • Prevence greenwashingu
přednášející kontaktován
10.20 hod.Přestávka na kávu
10.40 hod. Environment Social Governance v praxi
přednášející kontaktován
12.00 hod.Přestávka na oběd
13.00 hod. Strategie řízení rizik ESg a risk appetite
 • ESg risk management v kontextu celkového řízení rizik
 • Rizika spojená se změnou klimatu, právní a technologická rizika
 • Provázanost ESg rizik a úvěrových rizik
 • Nesprávné nastavení ESg Risk Managementu
 • Případy selhání rizik ESg
Petr Franěk, Head of Strategic Risk Management, Česká spořitelna, a.s., Praha 
14.00 hod. ESG stress testing
 • Délka horizontu klimatického scénáře jako faktor nejistoty a jak se s ní vyrovnat
 • Modelování vývoje obou klimatických rizik – fyzického i tranzitivního
 • Optimální počet vytvořených a testovaných klimatických scénářů
Petr Franěk, Head of Strategic Risk Management, Česká spořitelna, a.s., Praha
15.00 hod.Závěr semináře

 

V současné době probíhá tvorba programu a oslovování přednášejících. Sledujte zde, prosím, aktualizace programu.

 

Cena           

základní                                                             9.900 Kč + 21% DPH

Cena zahrnuje vstup na seminář, tištěné prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytovaní a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

V případě online semináře cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.

 

 

Místo

Praha / virtuální místnost conforum s.r.o. 

 

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná

Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Udržitelnost ve finančních institucích aneb ESG v praxi