Úhrady liekov a ZP a ich dostupnosť

Diskusné fórum

Termín
úterý, 7.11.2023 900 - 1330
Místo
Bratislava

Vo znamení novelizácií 362/2011 a 363/2011 

Srdečne Vás pozývame k účasti na diskusnom fóre "Úhrady liekov a ZP a ich dostupnosť vo znamení novelizácií", ktoré zaraďujeme dňa 7.11.2023 v Bratislave. Deň naštartujeme spoločnými raňajkami, ktoré môžete využiť na networking a zdieľanie skúseností s kolegami. Venovať sa budeme zmenám v rámci noviel č. 362/2011 a č. 363/2011 a predovšetkým ich dopadu do praxe.

Novela zákona č. 362/2011 Z. z., ktorá je účinná od 1.8.2023, by mala riešiť nedostatky slovenskej legislatívy ohľadom zaobchádzania s liekmi. Dôjde k zlepšeniu dostupnosti inovatívnej liečby, liekov a ZP na trhu? Vyrieši presun kompetencií dozoru nad ilegálnym reexportom liekov zo SR na ŠÚKL situáciu s ich dostupnosťou? Aký je výhľad do budúcnosti trhu s liekmi a ZP a potenciál emergentného systému? Časť bodov novely bude účinná až od 1.1.2024. Diskutovať môžete so špičkovými odborníkmi zo slovenského i českého trhu. 

Preberieme tiež dopady obsiahlej novely č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Ako sa v praxi prejavili zmeny úhradách liekov, v nastavení dohôd o podmienkach úhrady lieku medzi výrobcom a MZ SR? Zlepšila novela podmienky pre vstup liekov na trh? Došlo k zaradeniu liekov, ktoré boli hradené len cez výnimky zdravotných poisťovní? Načerpajte informácie a skúsenosti od odborných prednášajúcich a kolegov a zapojte sa do diskusie, tešíme sa na Vás!

 

UTOROK 7. NOVEMBRA 2023, 9.00 – 13.30 HOD. 

Od 8.30 hod. Registrácia
9.00 hod.  Spoločné raňajky a ranná káva
9.30 hod.Otvorenie fóra
 Odborné vedenie diskusného fóra:
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
9.40 hod.  Ako je na tom Slovensko v prístupe k novým liekom a ich dostupnosťou v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ rok po novele?
Aké systémové zmeny sú potrebné na zabezpečenie lepšej dostupnosti liekov do budúcnosti?
Martin Smatana, MSc., Health analyst
10.20 hod. Novela zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach pohľadom MZ SR - aké nové zmeny prináša?
PharmDr. Martina Hromádková, riaditeľka odboru farmácie, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
11.00 hod. Zmeny v rámci noviel č. 362/2011 a č. 363/2011 pohľadom ŠÚKL
 • Dostupnosť liekov, monitoring a riešenie ich výpadkov v SR
 • Nezákonný reexport liekov zo SR
  • dozor ŠÚKL nad ilegálnym reexportom a jeho postihovanie
  • spolupráca medzi SR a ČR
 • Emergentný systém 
 • Nekomerčné klinické skúšania 
 • Rozšírenie terapeutických výnimiek o “compassionate use” a odborné stanovisko ŠÚKL
PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc., Riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu,
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
11.35 hod.Prestávka na kávu
12.00 hod. SPOLOČNÁ DISKUSIA 
 • Pomôžu novelizácie zákonov s vyriešením nedostatku liekov na Slovensku?
 • Aká je teraz dostupnosť inovatívnej liečby, liekov a ZP? Aká je funkčnosť a budúcnosť emergentného systému?
 • Ako sa prejavili zmeny v úhradách liekov v praxi?
 • Budeme smerovať k sebestačnosti Európy vo výrobe liekov i účinných látok, rozširovaní kapacít výroby liekov – je potrebná revízia výrobných kapacít a zaviazať časť výroby LP pre SR?
 • Zvýši sa motivácia výrobcov liekov dodávať na európsky trh, čím by mohlo dôjsť k zníženiu závislosti na dodávkach aktívnych látok z Číny alebo Indie?
 • Novela zákona o liečivách v ČR ako možná inšpirácia pre SR?
 • Pomôže adaptácia európskych nariadení a farmaceutickej stratégie EÚ?
 • Bude zvýšenie dostupnosti liekov znamenať aj zvýšenie ich cien a úhrad? Bude to vyššia záťaž pre verejné zdravotné poistenie? Sú regulátori a zdravotné poisťovne pripravené na systémové zmeny aj v tejto oblasti?
 • Aké riešenia na zabezpečenie stability dodávok liečiv a a k udržateľnému systému zdravotníctva navrhujú stakeholderi liekového trhu na Slovensku?
Moderátor: Mgr. Marek Holka, partner, advokát, ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o., Bratislava 

Panelisti:
Mgr. Peter Polák, PhD., generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
Ing. Katarína Bodnárová, riaditeľka, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava  
PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc., Riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu,
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
Ing. Iveta Pálešová, výkonná riaditeľka, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu SR, Bratislava
MUDr. Terézia Szádocka, MPH., prezidentka, GENAS, Bratislava
13.30 hod.Ukončenie diskusného fóra

  

Cena                                                              275 EUR + DPH

Cena zahrňuje vstup na fórum, prezentácie a občerstvenie a je platná pre jedného účastníka. Ubytovanie a parkovné NIE JE súčasťou účastníckeho poplatku.                                                                                

 

Miesto

Bratislava

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Úhrady liekov a ZP a ich dostupnosť