Veřejné zakázky ve zdravotnictví

Seminář

Termín
čtvrtek, 18.4.2024 900 - 1600
Místo
Majestic Plaza Hotel Prague

Srdečně Vás zveme k diskuzi s odbornými přednášejícími o nových změnách a aktuálních novinkách z oblasti veřejných zakázek ve zdravotnictví. Budou představeny hlavní změny, které do praxe přinesla novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Podbrobně se zaměříme na Minimální standardy odpovědného veřejného zadávání pro potraviny. Rozebereme aktuální rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věcech VZ ve zdravotnictví. Jaké jsou hlavní zkušenosti s metodikou MZ ČR k nákupu léčiv veřejnými zadavateli? Jaké dopady má na nemocnice a soukromý sektor? 

Pojďte si s námi ujasnit, jak vypadají vybrané typy zadávacích řízení v nové právní úpravě, věnovat se budeme mimo jiné dynamickým nákupním systémům (DNS), elektronickým katalogům, sčítání předpokládaných hodnot, kvalitativnímu hodnocení či rámcovým smlouvám. Diskutovat budeme dopad novely zákona do praxe a na závěr bude prostor pro zodpovězení aktuálních otázek ze ZZVZ

 

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Nová pravidla veřejných zakázek ve zdravotnictví
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. ledna 2024
 • Metodický pokyn MZ k nákupu léčivých přípravků
 • Zásadní rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věcech veřejných zakázek ve zdravotnictví v posledních letech
 • Minimální standardy odpovědného veřejného zadávání - zaměřeno na potraviny 
 • První zkušenosti s novými modely veř. zadávání
 • Dynamické nákupní systémy
 • Elektronické katalogy
 • Dopad novely zákona do praxe - panelová diskuse
 • Aktuální otázky ze ZZVZ 

 

 

ČTVRTEK 18. DUBNA 2024, 9.00 – 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Nová pravidla v oblasti veřejných zakázek ve zdravotnictví
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Rok zkušeností s Metodickým pokynem MZ k nákupu léčivých přípravků 
 • Výhled legislativních změn
Ing. Jan Michálek, ředitel odboru přímo řízených organizací, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
9.55 hod.Přestávka na kávu
10.15 hod. Zásadní rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věcech veřejných zakázek ve zdravotnictví v posledních letech
 • Praktická poučení pro praxi dodavatelů a zadavatelů  
Mgr. Eliška Toušková, advokátka, Kastner & Pieš, advokátní kancelář s.r.o., Praha  
11.05 hod. Minimální standardy odpovědného veřejného zadávání - zaměřeno na potraviny 
 • udržitelné potraviny v tuzemské zakázkové praxi 
 • potraviny v kontextu Národní strategie veřejného zadávání: minimální standardy odpovědného veřejného zadávání – cíle a možnosti
Mgr. Monika Dobrovodská, specialistka na odpovědné veřejné zadávání, sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha
12.10 hod.Přestávka na oběd
13.10 hod. První zkušenosti s novými modely veřejného zadávání
 •  Dynamické nákupní systémy
 •  Elektronické katalogy
Ing. Naďa Voráčová, manažerka veřejných zakázek, Odbor veřejných zakázek, Masarykova univerzita, Brno 
14.00 hod. Přestávka na kávu
14.20 hod. Dopad novely zákona  do praxe - panelová diskuse
 • Sčítání předpokládaných hodnot
 • Jaké jsou možnosti pro zohlednění inflace ve smlouvě? 
 • § 222 ZZVZ a změny závazků ze smluv
 • Pokročilé formy tržních konzultací, prvky jednání v řízení a hodnocení kvality
 • Rámcové dohody, smlouvy s rámcovým prvkem a nákupní systémy (DNS a systém kvalifikace)
 • Pohled na metodiku MZ - vznikají v praxi nákupu léčiv problematická místa? 
Moderátor diskuse: Mgr. Bc. Tereza Hošková, vedoucí advokátka, Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář, Praha
Panelisté:
Ing. Naďa Voráčová, manažerka veřejných zakázek, Odbor veřejných zakázek, Masarykova univerzita, Brno  
Mgr. Klára Semrádová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Fakultní­ nemocnice Bulovka, Praha  
Mgr. Markéta Adámková, sekce veřejného investování výstavby a sociálního začleňování , Odbor strategií práva a elektronizace veřejných zakázek (OSPEVZ), Oddělení legislativy, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha
15.10 hod. Aktuální otázky ze ZZVZ   
Mgr. Bc. Tereza Hošková, vedoucí advokátka, Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář, Praha
16.00 hod.Závěr semináře

Změna programu vyhrazena.  

 

 

Cena                                                             9.500,- Kč + DPH

Cena pro nemocnice                                   5.900,- Kč + DPH                                                      

Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

 

 

Místo

Majestic Plaza Prague****, Štěpánská 33, Praha 1 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Veřejné zakázky ve zdravotnictví
Loading...

Přehled všech akcí

Stránkování

<1 2
 
 
Loading...

Přehled všech akcí

Stránkování

<1 2