Veterinární léčivé přípravky ve světle nové legislativy

seminář

Termín
středa, 23.9.2020 900 - 1600
Místo
Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, Praha 3

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Úvod do problematiky veterinárních léčivých přípravků 
 • Implementace nového nařízení EU do české legislativy - jaké jsou zásadní změny?
 • Příležitosti a nedostatky nových nařízení EU 
 • Dopady nové EU legislativy na výrobce VLP v ČR 
 • Registrace a schvalování VLP 
 • Správná distribuční praxe veterinárních léčivých přípravků    

 

STŘEDA 23. ZÁŘÍ 2020, 9.00 – 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod. Zahájení semináře
9.10 hod.  Úvod do problematiky veterinárních léčivých přípravků
Přednášející kontaktován
10.10 hod.Přestávka na kávu
10.30 hod.  Implementace nového nařízení EU do české legislativy - jaké jsou zásadní změny?
 • Přehled nových pravidel pro veterinární léčivé přípravky
  • nařízení 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích - úprava legislativy, záměr EU, platnost a účinnost nařízení
  • jaké změny nařízení přináší?
  • revize české legislativy a příprava prováděcích nařízení
 • Vliv nové legislativy na trh - obchod, distribuci, výrobce, ...
 • Problematické pasáže nařízení EU 
 • Evropská agentura pro léčivé přípravky - její zřízení a účel
Přednášející kontaktován
11.30 hod. Příležitosti a nedostatky nových nařízení EU z pohledu KVL ČR
 • Pozitivní změny a možná rizika, která nařízení pro trh přináší
 • Dopady nové legislativy na obchod a trh EU 
  • dostupnost léčiv
  • finanční dopad na veterinární průmysl, vliv na cenu
  • administrativní zátěž
  • standardy v oblasti kvality, bezpečnosti a účinnosti veterinárních léčiv
 • Nové podmínky v oblasti ochrany duševního vlastnictví 
 • Antimikrobní rezistence - změny v této oblasti a systém povinného sběru dat
 • Hodnocení období koronavirové krize 
MVDr. Radka Vaňousová, presidentka, Komora veterinárních lékařů České republiky, Brno
12.15 hod.Společný oběd
13.15 hod. Veterinární léčivé přípravky pohledem distributora
 • Vývoj legislativy SDP v oblasti výdeje veterinárních léčiv
 • Budoucnost distribuce, maloobchodního a zásilkového prodeje VLP
Ing. Petr Samohýl, jednatel, Samohýl group, a.s., Lomnice nad Popelkou
14.00 hod. Registrace a schvalování VLP
 • Proces schvalování veterinárních přípravků
 • Změny v legislativě EU v oblasti registrace VLP
 • Povinná harmonizace podmínek a rozšíření centralizované registrace 
 • Hraniční VLP
 • Úloha ÚSKVBL
MVDr. Iveta Obrovská, Ph.D., Odborný rada - odborný referent validace žádostí a koordinace procedur, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno 
14.45 hod.Přestávka na kávu
15.10 hod. Správná distribuční praxe veterinárních léčivých přípravků
 • Legislativní požadavky v oblasti SDP pro veterinární léčiva
 • Doporučené postupy správné distribuční praxe veterinárních léčiv
 • Žádosti o povolení k distribuci veterinárních léčiv, postupy
 • Schvalování distribuční činnosti a souvisejících změn, hlášení prodeje a dovozu VLP
 • Chladový řetězec a skladování VLP při výrobě, distribuci a přepravě
 • Kontrolní činnost ÚSKVBL
MVDr. Bronislava Midrlová, inspektor správné distribuční praxe, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno
16.00 hod.Závěr semináře

 

Cena

zvýhodněná                do    18.09.2020          9.900 Kč + DPH

základní                      od    19.09.2020        11.900 Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

 

Místo

Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, Praha 3

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná


Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Veterinární léčivé přípravky ve světle nové legislativy
Loading...

Přehled všech akcí

Stránkování

12 >
 
 
Loading...

Přehled všech akcí

Stránkování

12 >