Veterinární léčivé přípravky ve světle nové legislativy

Online seminář

Termín
středa, 19.1.2022 900 - 1600
Místo
virtuální místnost conforum s.r.o.

Seminář budeme pořádat formou online setkání. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na Vás.

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Nové nařízení EU a národní legislativa - jaké jsou hlavní změny a jejich dopad do praxe VLP?
 • Právní rámec a legislativní změny v oblasti veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků
 • Nová vyhláška č. 159/2021 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
 • Registrace a schvalování VLP
 • Farmakovigilance a bezpečnost VLP
 • Dopady nové EU legislativy na výrobce VLP v ČR 
 • Hlášení distributora o objemu veterinárních léčivých přípravků 

 

STŘEDA 19. LEDNA 2022, 9.00 - 16.00 HOD. 

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva / Otevření virtuální místnosti
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Nové nařízení EU a národní legislativa - jaké jsou hlavní změny a jejich dopad do praxe VLP?
 • Přehled nových pravidel pro veterinární léčivé přípravky - obsah a možné dopady změn, stav a průběh legislativního procesu pro související nové prováděcí předpisy
 • Přehled a stručný souhrn k prováděcím předpisům, které jsou již v platnosti (včetně novinek k antimikrobikům)
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/578 (požadavky na shromažďování údajů o objemu prodeje a o používání antimikrobních léčivých přípravků u zvířat)
Mgr. Lucie Pokludová, PhD., MSc., hodnotitel účinnosti, národní kontaktní bod pro ESVAC,
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno
9.50 hod. Právní rámec a legislativní změny v oblasti veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků 
 • Základní informace ke schvalování VP a VTP
 • Právní rámec
 • Nová vyhláška č. 159/2021 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
Ing. Kristýna Klapková, Odborný referent schvalování veterinárních přípravků a evidence veterinárních technických prostředků, Odbor registrace a schvalování, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno
10.30 hod.Přestávka na kávu
10.50 hod. Registrace a schvalování VLP
MVDr. Leona Nepejchalová, Ph.D., ředitelka odboru registrace a schvalování,
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno
11.40  hod. Farmakovigilance a bezpečnost VLP
MVDr. Markéta Vaňková, Ph.D., Odborný rada – inspektor farmakovigilance, Odbor inspekce, 
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno
12.30 hod.Přestávka na oběd
13.30 hod. Dopady nové EU legislativy na výrobce VLP v ČR
Přednášející kontaktován
14.20 hod.Přestávka na kávu
14.40 hod. Vývoj legislativy SDP v oblasti VLP
Přednášející kontaktován
15.20 hod. Hlášení distributora o objemu veterinárních léčivých přípravků
Přednášející kontaktován
16.00 hod.Závěr semináře

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte zde, prosím, aktualizace programu.

 

Cena           

základní                                                             9.900 Kč + 21% DPH

Cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.

 

 

Místo

virtuální místnost conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Veterinární léčivé přípravky ve světle nové legislativy
Loading...

Přehled všech akcí

 • 19.1.2022 Veterinární léčivé přípravky ve světle nové legislativy
Loading...

Přehled všech akcí

 • 19.1.2022 Veterinární léčivé přípravky ve světle nové legislativy