Distribuce ve farmacii pod vlivem pandemie

Online seminář

Termín
čtvrtek, 18.6.2020 900 - 1610
Místo
Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, Praha 3

Data - Analýzy - Predikce 

Cílem semináře je nezávisle zhodnotit dopady mimořádné situace v souvislosti s pandemií na distribuční řetězec léčiv
a zdravotnických prostředků.

Seminář budeme pořádat videopřenosem. Budete moci sledovat přednášky v přímém přenosu i klást otázky přednášejícím. Těšíme se na Vás!

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Jak konkrétně pandemie ovlivnila vývoj na farmaceutickém trhu?
 • Opatření MZ ČR v oblasti distribuce léčiv a ZP 
 • Právní analýza legislativních kroků a jejich dopadů do distribuce 
 • Dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti inovativních léčivých přípravků
 • Změny v distribuci generických léčivých přípravků
 • Opatření v oblasti zdravotnických prostředků a jejich dopady na vývoj trhu
 • Největší výzvy distributorů léčiv a zdravotnických prostředků od vyhlášení nouzového stavu - příklady z praxe

 

ČTVRTEK 18. ČERVNA 2020, 9.00 – 16.10 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
 Odborné vedení semináře: PharmDr. Jiří Sova, QA & LM, PHARMOS, a.s., Hradec Králové
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Jak konkrétně pandemie ovlivnila vývoj farmaceutického trhu?
 • Data, statistiky, konkrétní rozbory a dopady na trh v oblasti léčiv
 • Predikce a možný budoucí vývoj trhu
 • Největší výzvy farmaceutického průmyslu v následujících měsících
Martin Černý, Consultant, CZ&SK Analytics Lead, IQVIA Solutions a.s., Praha
9.50 hod. Opatření MZ ČR v oblasti distribuce léčiv a ZP v období pandemie
Osloven zástupce MZ ČR, Praha
10.40 hod.Přestávka na kávu
11.00 hod. Právní analýza legislativních kroků a jejich dopadů do distribuce 
 • Komentář k legislativním úpravám, omezením a změnám v době pandemie v oblasti
 • Opatření přijatá ze strany EK
 • Přehled krizové právní úpravy s dopady do farmaceutického průmyslu
 • Distribuce v mimořádných podmínkách - smluvní vztahy, plnění závazků, odpovědnost za škodu, neplnění ve stanovené lhůtě, vyšší moc ...
 • Závěrečné doporučení pro praxi distributorů léčiv a ZP
Mgr. Martin Schimmer, advokát, 2 Martins Legal, advokátní kancelář, Praha
12.00 hod.Přestávka na oběd
13.00 hod. Dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti inovativních léčivých přípravků
 • Dopady pandemie na zásobování inovativních léčiv v ČR a Evropě
 • Logistické možnosti v současné době a problémy s dodávkami léčiv
 • Výrobní kapacity EU versus třetí země - potíže s dodávkami
 • Jak se poučit z pandemické krize?
 • Podpora AIFP distributorů
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Praha
13.35 hod. Změny v distribuci generických léčivých přípravků 
 • Zajištění distribuce a plynulosti dodávek léčiv v době pandemie
 • Co obnáší zařazení výrobců léčiv do kritické infrastruktury
 • Jak udržet dosavadní cenovou hladinu léků? Je řešením odložení pravidelné revize cen léčiv či opatření o volném tržním prostředí?
 • Úprava referenčního koše zemí EU
Mgr. Martin Mátl, ředitel, Česká asociace farmaceutických firem, Praha
14.10 hod. Přestávka na kávu
14.30 hod. Opatření v oblasti zdravotnických prostředků a jejich dopady na vývoj trhu - příklady z praxe I
 • Nařízení a metodické pokyny, které v pandemii vydala EK - jejich účinnost a efektivita
 • Legislativní kroky a řešení nedostatků ZP v ČR
 • Kde hledat největší slabiny systému a koncepčních řešení a jaká si vzít do budoucna ponaučení? 
 • Cena jako nejdůležitější kritérium výběru distributora, resp. výrobce versus analýza kvality ZP
Ing. Petr Šmídl, CSc., vedoucí notifikované osoby, Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.,
CZEDMA - Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro, Praha
15.05 hod. Největší výzvy distributora léčiv a zdravotnických prostředků od vyhlášení nouzového stavu - příklady z praxe II
 • Přijatá preventivní anticovid opatření – vnitřní / vnější (doprava)
 • Minimální personální „zasažení“
 • Zajištění části sortimentu pro vlastní potřebu
 • Zvládnutí výkyvu tržeb – porovnání s konkurencí
 • Řízená distribuce klíčového sortimentu
 • Nezájem státních institucí o spolupráci
 • Tolerantnost lékáren a mnohdy přehnané nákupy
 • Zaznamenané výpadky položek? A jejich obnovené dodávky?
PharmDr. Jiří Sova, QA & LM, PHARMOS, a.s., Hradec Králové
15.35 hod. Největší výzvy distributora léčiv od vyhlášení nouzového stavu - příklady z praxe III
 • Distribuce do ordinací lékařů v období karantény
 • Krizové řízení provozu distribučních center
 • Krizové plány pro případ výskytu nákazy
 • Distribuce ochranných pomůcek
 • Provoz supportních oddělení firmy v „Době virové“
PharmDr. Vladimír Pechmann, Manažer procesů a kvality, Kvalifikovaná osoba, Avenier a.s., Brno
16.10 hod.Závěr semináře

 

Cena

zvýhodněná                do   12.06.2020         10.900 Kč + DPH

základní                      od   13.06.2020         12.900 Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje unikátní online přístup k videopřenosu, elektronické prezentace a je stanovena na jednoho účastníka. Pokud se budete chtít účastnit osobně na místě, cena zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. 

 

Místo

Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, Praha 3

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Distribuce ve farmacii pod vlivem pandemie
Loading...

Přehled všech akcí

Loading...

Přehled všech akcí