Zákon o whistleblowingu – jste připraveni?

Online seminář

Termín
úterý, 31.1.2023 900 - 1600
Místo
virtuální místnost conforum s.r.o.

Zákon ochraně oznamovatelů nebo-li zákon o whistleblowingu se stále více blíží. Český whistleblowing zákon prochází turbulentním vývojem. Legislativní rada vlády jej vrátila k přepracování, přestože má platit již rok. Jaké výhrady LRV má?

Plánovaná účinnost je již 1. července 2023. Pro společnosti do 250 zaměstnanců zákon umožňuje odklad do 1. ledna 2024. Pokud se na Vás vztahuje režim AML zákona (jste tedy banka, platební instituce, poskytovatel úvěru, realitní kancelář či směnárna), týká se i Vás. Jste na něj připraveni?

Akce je určená Compliance officerům, právníkům, DPO specialistům, DPO Officerům, současným i budoucím Whistleblowing Officerům

 

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Whistleblowing směrnice a zákon na ochranu oznamovatelů
 • Možná úskalí a novinky v nastavení vnitřního oznamovacího systému
 • Whistleblowing Officer vs Data Protection Officer
 • Anonymní oznámení o možném protiprávním jednání

 

ÚTERÝ 31. LEDNA 2023, 9.00 - 16.00 HOD.

 

od 8.30 hod. Otevření virtuální místnosti
9.00 hod. Zahájení semináře
9.10 hod.  Whistleblowing – základní pojmy a souvislosti
 • Whistleblowing a kdo je whistleblower
 • Whistleblowing jako součást korporátní compliance
 • Interní a externí kanály oznamování protiprávního jednání
 • Podmínky ochrany oznamovatele   
10.00 hod.Přestávka na kávu
10.20 hod. Unijní směrnice o whistleblowingu a zákon o ochraně oznamovatelů  
 • Ohlédnutí za vznikem směrnice a aktuální stav její transpozice do českého právního řádu
 • Provázanost zákona o ochraně oznamovatelů a dalších právních předpisů
 • Věcná a osobní působnost zákona o ochraně oznamovatelů – jakých oblastí se whistleblowing týká a na koho se vztahuje
 • Jaké právní povinnosti zákon ukládá
 • Možné kontroly a sankce ze strany inspekce práce a ministerstva spravedlnosti
11.00 hod. Whistleblowing u tzv. povinných osob dle AML zákona a finančních institucí
12.00 hod.Přestávka na oběd
13.00 hod. Zavádění whistleblowingu v praxi
JUDr. Vladimír Valenta, compliance konsultant, Česká pošta, s.p., Praha
14.00 hod.Přestávka na kávu
14.20 hod. Možná úskalí v nastavení vnitřního oznamovacího systému
 • Požadavky na vnitřní oznamovací systém a co vše musí splňovat
 • Standard ISO 37002:2021 a praktické možnosti jeho využití při implementaci vnitřního oznamovacího systému
 • Možné praktické problémy a nejasnosti v rámci vnitřního oznamovacího systému
 • Jak přijímat a prošetřovat oznámení podle zákona a stanovených pravidel?
15.00 hod. Tzv. příslušná osoba a její role v rámci vnitřního oznamovacího systému   
 • Kdo je kdo ve vnitřním oznamovacím systému  
 • Jmenování tzv. příslušné osoby jako osoby odpovědné za oznamovací proces
 • Postavení, kompetence a odpovědnost tzv. příslušné osoby
 • Co má DPO a tzv. příslušná osoba společného a v čem se liší?
15.40 hod. Jak nastavit vhodné způsoby oznamování protiprávního jednání – technologické možnosti
16.00 hod.Závěr semináře
 Odborné vedení semináře: JUDr. Pavel Koukal, advokát, Associate Partner, Rödl & Partner, advokáti, s.r.o., Praha

 

 

Cena                           

základní                                                                 10.900,- Kč + DPH                                

Cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.  

  

Místo

virtuální místnost conforum s.r.o. 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Zákon o whistleblowingu – jste připraveni?