Zdravotnícke pomôcky SR

Seminár

Termín
středa, 8.11.2023 900 - 1600
Místo
Bratislava + online

Pozorne sledujeme aktuálny vývoj v oblasti ZP a pripravujeme pre Vás program seminára "Zdravotnícke pomôcky SR", ktorý sa bude konať dňa 8.11.2023 v Bratislave (aj online) za účasti regulátorov aj odborných prednášajúcich.

Venovať sa budeme aktuálnej európskej i slovenskej legislatíve, vyplývajúcim zmenám a povinnostiam subjektov. Ako by mal výrobca preukázať splnenie podmienok predĺženia prechodného obdobia? Môže výrobca, ktorý úspešne dokončí re-certifikáciu prostriedku podľa MDR, paralelne uvádzať na trh aj svoje legacy devices, a to až do konca predĺženého prechodného obdobia? Koniec prechodných období podľa MDR je ku dňu 26.5.2024, kedy končia všetky certifikáty vydané podľa smerníc.

Tešíme sa na Vás a budeme radi za zaslanie otázok k diskúzii, ktoré Vás zaujímajú.

 

TÉMY SEMINÁRA:

  • Aktuálna európska i slovenská legislatíva, vyplývajúce zmeny a povinnosti subjektov z oblasti zdravotníckych pomôcok, dopad noviel na oblasť ZP
  • Implementácia MDR Nariadenia EÚ a jeho vplyv na trh ZP
  • Ako je to s legacy devices?
  • Formálna žiadosť o certifikáciu ZP
  • EUDAMED, UDI
  • Novinky v oblasti in vitro diagnostik podľa EÚ nariadenia 2017/746
  • Požiadavky na označovanie UDI
  • Regulácia cien a úhrad zdravotníckych pomôcok

 

 

STREDA 8. NOVEMBRA 2023, 9.00 – 16.00 HOD. 

 

V súčasnej dobe prebieha tvorba programu a oslovovanie prednášajúcich. Sledujte, prosím, naše webové stránky pre aktualizáciu programu. Tešíme sa na Vás! 

 

Svoju účasť na seminári potvrdili títo prednášajúci:

Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc., riaditeľ, Odbor kategorizácie, cenotvorby a hodnotenia zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, Sekcia farmácie a liekovej politiky, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava

Ing. Petr Šmídl, CSc., Senior Consultant, Medesys s.r.o., CZEDMA - Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro, Praha

Ďalší prednášajúci boli oslovení

 

  

Cena                                         430 EUR + DPH

Cena zahrňuje vstup na seminár, prezentácie a občerstvenie a je platná pre jedného účastníka. Ubytovanie a parkovné NIE JE súčasťou účastníckeho poplatku.                                                                                        

 

Miesto

Bratislava

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná

Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Zdravotnícke pomôcky SR