Zdravotnické prostředky 2019

Seminář

Termín
čtvrtek, 21.11.2019 900 - 1600
Místo
Courtyard by Marriott Prague City****

TÉMATA SEMINÁŘE: 

 • Aktuálně z oblasti regulace zdravotnických prostředků 
 • Evropská nařízení o zdravotnických prostředcích - jaký je současný stav? 
 • MDR v praxi notifikovaných osob 
 • Nová regulace úhrad zdravotnických prostředků na poukaz v praxi - aktuální situace a praktické zkušenosti 
 • Agenda nového systému kategorizace a úhrad zdravotnických prostředků na poukaz 
 • Nový systém úhrad zdravotnických prostředků z pohledu zdravotních pojišťoven    

 

ČTVRTEK 21. LISTOPADU 2019, 9.00 – 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
9.00 hod. Zahájení semináře
9.10 hod.  Aktuálně z oblasti regulace zdravotnických prostředků pohledem MZ ČR
 • Stav přípravy nové právní úpravy v oblasti zdravotnických prostředků
 • Implementace nařízení EU, aplikace přechodných ustanovení nařízení MDR
 • Legislativa pro oblast IVD – aktuální stav, legislativa EU
 • Další připravované legislativní změny v oblasti zdravotnických prostředků
Mgr. Daniela Rrahmaniová, vedoucí oddělení léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
10.00 hod.Přestávka na kávu
10.20 hod.  Evropská nařízení o zdravotnických prostředcích - jaký je současný stav?
 • Aktuální situace na poli zdravotnických prostředků a výhled na květen 2020
 • Dopady nařízení o ZP a IVD 
 • Stav implementace nařízení EU a připravenost regulačního systému
  • implementační akty EK, přechodná ustanovení, doporučené pokyny
  • panely expertů
 • UDI kódy – implementace v praxi 
Ing. Petr Šmídl, CSc., předseda, CZEDMA - Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro, Praha
11.20 hod. Nová regulace úhrad zdravotnických prostředků na poukaz - aktuální situace 
 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění - průběh její implementace
 • Kategorizace zdravotnických prostředků a kategorizační strom - aktuality a novinky (vytvoření nové skupiny, vyřazení skupiny,...)
 • Systém stanovení úhrad 
 • Jaké jsou v současnosti největší praktické problémy a jaké jsou návrhy úprav?
  • úpravy kategorizačního stromu
  • úhrada nekategorizovaných zdravotnických prostředků 
  • cenová regulace
 • Rozsudek NSS ČR z 8.8.2019 a jeho dopad na trh ZP v nemocničním použití
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Head of Pharmaceutical and Healthcare Practice, Praha
12.05 hod.Společný oběd
13.05 hod. MDR v praxi notifikovaných osob
 • Požadavky na činnost notifikované osoby a novinky spojené s MDR
 • Konkrétní dopady nařízení EU a aktuální informace ve vztahu k trhu ZP
 • Jmenování oznámených subjektů dle MDR
 • Praktické zkušenosti
Ing. Alexandra Stefanescová, odbor státního zkušebnictví, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
13.50 hod. Agenda nového systému kategorizace a úhrad zdravotnických prostředků na poukaz z pohledu SÚKL
 • Nové kompetence a pravomoci SÚKL 
 • Nový systém kategorizace a úhrad ZP - první zkušenosti z praxe
 • Stav přeohlášení ZP do nového systému, reálné příklady z praxe po přeohlášení a dopad na trh ZP
 • Zařazení přeohlášených ZP do nových úhradových skupin s novými úhradami
 • Společná diskuze - problémy v praxi a jejich řešení
MUDr. Darek Foit, ředitel Odboru zdravotnických prostředků, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
14.50 hod.Přestávka na kávu
15.10 hod. Nový systém úhrad zdravotnických prostředků z pohledu zdravotních pojišťoven 
 • Schvalovací metodika a role zdravotních pojišťoven 
 • Zařazení nových úhradových skupin zdravotnických prostředků do kategorizačního stromu - požadavky pojišťovny, klinické hodnocení
 • Jak udržet náklady na zdravotnické prostředky pod kontrolou?
  • nástroje pro stanovení cen ZP pojišťovnou, nástroje pro cenové poklesy na trhu ZP, dohody o nejvyšší ceně, cenové soutěže, úhradový limit
  • maximální zastropování výše úhrady, třístranná dohoda s automatickým schválením, risk-sharingové smlouvy
  • ceny původce a jejich dopad do praxe, kategorizace ZUM
 • Nekategorizované ZP
Ing. Jan Beneš, Předseda Komise pro zdravotnické prostředky, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Praha
16.00 hod.Závěr semináře

 

Cena

zvýhodněná               do   15.11.2019        9.900 Kč + DPH

základní                    od    16.11.2019      11.900 Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

 

Místo

Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, Praha 3

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Zdravotnické prostředky 2019