Správna veľkodistribučná prax SR

Online seminár

Termín
úterý, 7.12.2021 900 - 1615
Místo
virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

Seminár budeme organizovať formou online stretnutia. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a tešíme sa na Vás.

TÉMY SEMINÁRA:

 • Súčasný vývoj farmaceutického trhu SR a EÚ v detaile na distribúciu liekov v dátových a grafických analýzach
 • Pripravovaná novela zákona o liekoch a jej dopady na distribúciu liekov od 1.1.2022
 • Kvalifikovaná osoba v distribúcii liekov
 • Zaistenie požiadaviek správnej veľkodistribučnej praxe liekov (GDP)
 • Skladovanie a preprava termolabilných liekov
 • Systém pre overovanie pravosti liekov  
 • Zásobovanie lekární a dostupnosť liekov v praxi

 

UTOROK 7. DECEMBRA 2021, 9.00 - 16.15 HOD.

Od 8.30 hod. Otvorenie virtuálnej miestnosti
9.00 hod.Otvorenie seminára
9.10 hod. Súčasný vývoj farmaceutického trhu SR a EÚ v detaile na distribúciu liekov v dátových a grafických analýzach
Ondřej Sýkora, Product Manager, IQVIA, Praha
9.50 hod. Pripravovaná novela zákona o liekoch a jej dopady na distribúciu liekov od 1.1.2022
JUDr. Marko Polakovič, konateľ, advokát, POLAKOVIČ & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava 
10.45 hod.Prestávka na kávu
11.10 hod. Kvalifikovaná osoba v distribúcii liekov
 • Úloha QP
 • Požiadavky na kvalifikáciu osoby zodpovedné za SDP LP pre distribučné miesto
 • Zodpovednosť a právomoci QP
 • Požiadavky a preškolenie pracovníkov skladov
 • Tvorba SOPs a zjednotenie global vs. local 
Ing. Kateřina Dudová, Ph.D., QP konzultant pro výrobu a distribuci léčiv
12.15 hod.Prestávka na obed
13.30 hod. Teplotné mapovanie priestoru skladov a výrobní
 • Riadenie a zabezpečenie kvality v rámci distribučného reťazca
 • Požiadavky na skladovanie v bezpečných a zaistených priestoroch
 • Požiadavky na prepravu liečiv
 • Systém dohľadateľnosti tovaru a dokumentácie SDP
Ing. Petr Smutný, Head of QA / GMP Audítor / Kvalifikovaná osoba, Pharmazet Alliance Group, Praha  
14.30 hod.Prestávka na kávu
14.50 hod. Systém pre overovanie pravosti liekov FMD
 • Aktuálny stav FMD
 • Alerty, ich príčiny a klasifikácia - odporúčania užívateľom
 • Ďalšie pripravované aktivity v oblasti FMD
Mgr. Pavol Ondrovič, project manager, Slovenská organizácia pre overovanie liekov (SOOL), Bratislava
15.35 hod. Zásobovanie lekární a dostupnosť liekov v praxi
PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., viceprezident, Slovenská lekárnická komora, Bratislava 
16.15 hod.Ukončenie seminára

 

Cena           

základná                                                395 EUR + DPH

Cena zahŕňa unikátny prístup na videoprenos pre jednu osobu a kód na stiahnutie prezentácií. 

 

 

Miesto

virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Správna veľkodistribučná prax SR