Trendy v pojišťovnictví ČR & SR

8. výroční konference

Termín
středa, 19.10.2022 900 - 1700
Místo
Praha

Na podzim pro Vás chystáme již 8. ročník odborné konference, která se věnuje dění na tuzemském a slovenském pojistném trhu. Co pro Vás pro letošní rok chystáme a na co se můžete již nyní těšit?

 

TÉMATA KONFERENCE:

 • Aktuální ekonomický vývoj a jeho vliv na pojišťovny ČR a SR
 • Novinky v evropské, české i slovenské legislativě: motorová směrnice,
  IFRS 17, ZDPZ
 • Strategický panel top osobností pojistného trhu: příležitosti a výzvy turbulentní doby
 • Klimatická rizika, taxonomie, ESG - informační povinnost
 • Živelné pohromy - existuje systémové řešení podpojištěnosti?

 

 

 STŘEDA 19. ŘÍJNA 2022, 9.00 - 17.00 HOD.

 

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod.Zahájení konference
Moderování: JUDr. Jan Ježdík, jednatel, JJMC s.r.o., Praha
9.10 hod.  Pojistný trh pod tlakem hospodářské situace
 • Jak se podepsaly uplynulé dva roky na situaci pojišťoven v ČR a SR?
 • Aktuální hospodářský vývoj z pohledu pojišťoven
9.40 hod. Příležitosti a výzvy turbulentních časů - panelová diskuze 
 • Vnější faktory ovlivňující pojišťovnictví: hospodářská situace, válka 
 • Legislativní a politické výzvy českého a slovenského pojišťovnictví
 • Připojištění dlouhodobé péče jako aktuální téma?
 • Klimatická rizika v pojišťovnictví 
 • Změny na tuzemském pojistném trhu
Michal Korejs, Head of Product Development, Skupina NN ČR, Praha
Pavel Krbec, generální ředitel, Rixo.cz, Praha
Ing. Ivan Špirakus, místopředseda představenstva, Insia a.s., Praha
 
10.30 hod.Přestávka na kávu
10.50 hod. Přehled aktualit z evropské i tuzemské legislativy
 • ZDPZ
 • Revize Solvency II - očekávaný harmonogram a největší změny
 • Dopad IRRD na pojišťovny ČR&SR
11.20 hod. Motorová směrnice - přechod na plný on-line  
 • Zrušení papírové zelené karty
 • Propojení systémů registru motorových vozidel, registru ČKP a STK
 • Návrh nového zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
PhDr. Vladimír Přikryl, referent legislativního a právního oddělení, Ministerstvo financtví ČR, Praha
11.50 hod. Dopady implementace PRIIPs na pojišťovny  
 • Revize RTS účinná od 1.1.2023
 • Očekávaná komplexní změna samotného nařízení a souvislost s RIS
 • KID - nejvíce problematické téma implementace, proč?
Alexander Kult, vedoucí Compliance pro ČR a SR, MetLife, Praha a člen legislativní sekce ČAP
12.30 hod. Zavádění IFRS 17 v praxi 
 • Okamžité účtování ztráty a vliv na úpis rizik
 • Změna pohledu na hodnocení rizikovosti klienta
 • Paralelní finanční výkazy pro rok 2023
Jarmila Ranošová, Chief Actuary, Allianz pojišťovna, a.s., Praha
13.10 hod.Přestávka na oběd
14.10 hod. Klimatická rizika, taxonomie, ESG a informační povinnost
 • Taxonomie a jaké má dopady na pojišťovny
 • ESG pod tlakem C19 a válečného konfliktu 
 • Dilema mezi byznysem a udržitelností?
 • Jakou úlohu hraje strategie ESG pro zákazníka a pro brand?
 • ESG v ČR a v CEE
14.40 hod. Nejen živelné pohromy - existuje systémové řešení podpojištěnosti? 
 • Inflace a její dopad na hodnotu pojistných plnění
 • Pojištění nemovitostí a aktualizace pojistných smluv
Karel Waisser, generální ředitel, Slavia pojišťovna a.s., Praha
15.20 hod.Přestávka na kávu
15.40 hod. Komerční připojištění dlouhodobé péče
 • Demografický vývoj jako možnost pro rozvoj byznysu?
 • Jak mohou pojišťovny pomoci státu při řešení systémového problému?
 • Situace v ČR a porovnání se zahraničím
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Praha
16.20 hod. Pojištění kybernetických rizik nutnost pro všechny firmy?
 • Kybernetické útoky v ČR a SR aneb kyberkriminalita nejen jako fikce v televizi - jaké plyne poučení?
 • Pojištění kybernetických rizik jako záchranný polštář, ale jak zároveň nepřehnat risk apetit?
17.00 hod.Závěr konference

 

V současné chvíli probíhá tvorba programu a oslovování přednášejících. Sledujte naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás! 

 

Cena                             

základní                                                                  10900,- Kč + DPH      

Cena zahrnuje vstup na konferenci, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytovaní a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

Pokud preferujete online formu účasti, uveďte nám, prosím, tuto skutečnost do poznámky. V tom případě cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.

 

 

Místo

**** hotel v centru Prahy

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná


Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Trendy v pojišťovnictví ČR & SR