Ceny a úhrady léčivých přípravků

seminář

Termín
úterý, 21.1.2020 900 - 1600
Místo
Praha

TÉMATA SEMINÁŘE: 

 • Právní rámec cen a úhrad léčivých přípravků 
 • Novela systému cen a úhrad - komentář k připravovaným změnám 
 • Jednotkové ceny léčiv, obchodní tajemství a bonusy
 • Řízení SÚKL o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků 
 • Aktuální pohled na praxi cen a úhrad pohledem zdravotní pojišťovny      
 • Rozhodovací praxe státních autorit a stanoviska soudů v rámci cen a úhrad léčiv    

 

ÚTERÝ 21. LEDNA 2020, 9.00 – 16.00 HOD.

 

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
9.00 hod. Zahájení semináře
9.10 hod.  Právní rámec cen a úhrad léčivých přípravků
 • Aktuální legislativní rámec v oblasti regulace cen a úhrad léčivých přípravků
 • Připravovaná novela zákona č. 48/1997 Sb. - kdy můžeme očekávat plánované změny?
  • stanovení úhrad VILP, nová cesta pro vstup orphans
  • novelizace postupů podle § 16
  • systémové změny procesu stanovování cen a úhrad
 • Cenový předpis 2019 o regulaci cen léčiv/PZLÚ 
 • Další připravované legislativní změny 
MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba, člen představenstva, Pharmeca a.s., Praha
10.20 hod.Přestávka na kávu
10.45 hod.  Jednotkové ceny léčiv, obchodní tajemství, bonusy v praxi
 • Zveřejňování jednotkových cen léčiv v registru smluv, podmínka uveřejnění, postoj MZ ČR 
 • Obchodní tajemství - požadavek transparentnosti versus kde začíná obchodní tajemství platit, posuzování žádostí o obchodní tajemství
 • Slevy a adresné/neadresné bonusy - aktuální stav 
 • Stanovení výše maximální obchodní marže
 • Výjimky, dohody se zdravotními pojišťovnami, risksharing
Přednášející kontaktován
11.30 hod. Aktuálně z oblasti cen a úhrad léčivých přípravků pohledem SÚKL
 • Řízení SÚKL o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků
  • Strukturované podání - nová metodika CAU-08 s účinností od 9.9.2019
  • podmínky úhrady a hloubkové revize - posouzení klinického přínosu nebo hodnocení nákladové efektivity či dopadu na rozpočet
 • Předkládání údajů v režimu obchodního tajemství
 • Nejčastější důvody zastavení správního řízení o žádosti, případné přerušování
 • Rozhodovací praxe SÚKL a novinky v rámci rozhodovacích procesů
Ing. Milan Vocelka, ředitel Sekce cen a úhrad, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
12.20 hod.Společný oběd
13.20 hod. Stanovení maximální ceny léčivých přípravků a specifika cenové reference 
 • Stanovení MC na základě: cen v zemích referenčního koše, dohody o nejvyšší ceně výrobce, nejbližšího terapeuticky zaměnitelného LP 
 • Specifika cenové reference 
 • Vnější cenová reference versus postup SÚKL
  • referenční zdroje, rozhodné období pro zjištění cen výrobce, metodika pro přepočet cen, regulace marží a údaje o nich
 • Rozhodnutí MZ, NSS versus správnost cenových referencí
 • Vliv Brexitu na stanovení maximální ceny
Přednášející kontaktován 
14.10 hod.Přestávka na kávu 
14.30 hod. Aktuální pohled VZP na praxi cen a úhrad léčiv
 • Statistiky žádostí přes §16
 • Metodika VZP k §16 v dosavadní praxi
 • Vstup nových indikací do úhrad
 • Stanovení maximální ceny a podmínek úhrady
 • Nový institut smluvní ceny zdravotní pojišťovny 
 • Úhradová strategie VZP při nástupu moderních léčiv
Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Praha
15.15 hod. Rozhodovací praxe státních autorit a stanoviska soudů v rámci cen a úhrad léčiv
 • Rozhodovací praxe SÚKL a MZ  
 • Aktuální rozhodovací praxe soudů a judikatura NSS ČR
  • rozhodnutí, která souvisí s § 16
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Pharmaceutical and Healthcare Practice, Praha
16.00 hod.Závěr semináře

  

Cena

zvýhodněná               do   17.01.2020        9.900 Kč + DPH

základní                    od    18.01.2020      11.900 Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

 

Místo

4* hotel v centru Prahy

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Ceny a úhrady léčivých přípravků