Ceny a úhrady léčivých přípravků

Online seminář

Termín
čtvrtek, 10.2.2022 900 - 1615
Místo
virtuální místnost conforum s.r.o.

Seminář pořádáme formou online setkání. Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na Vás! 

Přehled změn a konkrétní dopady do praxe

TÉMATA SEMINÁŘE: 

 • Aktuální legislativní rámec regulace cen a úhrad léčivých přípravků  
 • Poradní orgán LPVO při MZ
 • Ceny a úhrady léčivých přípravků pohledem SÚKL
 • Průběh správního řízení LPVO a LP pro vzácná onemocnění
 • Novelizace maximálních cen léčivých přípravků 
 • Současná rozhodovací praxe MZ a SÚKL
 • Jak v praxi farmaceutické firmy aplikovat novelu 48 - konkrétní doporučení
 • Pohled zdravotních pojišťoven na praxi cen a úhrad léčivých přípravků v roce 2022 


ČTVRTEK 10. ÚNORA 2022, 9.00 - 16.15 HOD.

Od 8.30 hod. Otevření virtuální místnosti
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Aktuální legislativní přehled regulace cen a úhrad léčivých přípravků 
MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba, člen představenstva, Pharmeca a.s., Praha
10.00 hod.Přestávka na kávu
10.25 hod. Poradní orgán LPVO při MZ
Rozhodovací praxe MZ
Mgr. Daniela Rrahmaniová, ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
11.00 hod. Postupy a hodnocení SÚKL ve správních řízeních léčiv 
Ing. Milan Vocelka, ředitel Sekce cenové a úhradové regulace, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha  
12.00 hod.Přestávka na oběd
 
PRAKTICKÉ ZAMĚŘENÍ ODPOLEDNÍ ČÁSTI SEMINÁŘE
13.00 hod. Současná rozhodovací praxe MZ a SÚKL
 • Nejdůležitější rozhodnutí MZ a jejich dopady do praxe
 • Rozhodovací praxe SÚKL, správní řízení a hodnocení dopadu do rozpočtu
Mgr. Martin Schimmer, advokát, 2 Martins Legal, advokátní kancelář, Praha 
13.50 hod. Jak v praxi aplikovat novelu “48” - konkrétní doporučení a praktické dopady
MUDr. Libor Škárka, Ph.D., konzultant, PHARMADVICE, s.r.o., Praha
15.00 hod.Přestávka na kávu
15.20 hod. Pohled VZP na praxi cen a úhrad léčivých přípravků v roce 2022
 • Finanční stabilita sektoru
 • Úhradová vyhláška, výše úhrad za státní pojištěnce, kompenzační vyhláška
 • Stanovení maximální ceny a podmínek úhrady léčivých přípravků
 • Úhradová strategie ZP při nástupu moderních léčiv a genové terapie
 • Metodika pojišťovny, praxe §16, limitace nákladů spojených s hrazením LP
Osloven zástupce VZP
16.15 hod.Závěr semináře

  

Cena           

základní                                                             9.900 Kč + 21% DPH

Cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.

  

Místo

virtuální místnost conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Ceny a úhrady léčivých přípravků