FARMAKON ČR 2020

Výroční konference s videopřenosem

Termín
úterý, 23.6.2020 900 - 1715
Místo
Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, Praha 3

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ KONFERENCE!

Tradiční setkání zástupců farmaceutického průmyslu

Přijďte diskutovat o aktuálních tématech lékové politiky a očekávané regulaci léčivých přípravků. Jaký je výhled na rok 2020 a další období? Jaké by mohly být dopady do reálné praxe

Setkáte se a diskutovat budete se zástupci regulátorů, plátců a farmaceutických firem. Konference je určena pro střední a vrcholový management zástupců farmaceutického průmyslu, nemocnic či zdravotních pojišťoven. Těšíme se na Vás!

TÉMATA KONFERENCE: 

 • Vývoj a trendy farmaceutického trhu
 • Přehled změn lékové regulace a legislativy pro rok 2020
 • Aktuální vývoj v oblasti cen a úhrad léčiv v ČR a Evropě
 • Vstup inovativních léků a technologií
 • Opatření proti nedostupnosti léčiv v ČR
 • Plánovaná opatření SÚKL v oblasti léčivých přípravků
 • Nákupy léčiv v nemocnicích 

 

ÚTERÝ 23. ČERVNA 2020, 9.00 – 17.15 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
 Předsednictví: MUDr. Pavel Vepřek, Zdravotnictví 2.0, člen představenstva Nemocnic Plzeňského kraje a.s.
9.00 hod. Zahájení konference
9.10 hod.  Vývoj farmaceutického trhu v ČR, EU i ve světě 
 • Dynamika progresu jednotlivých segmentů trhu - Rx, OTC včetně e-commerce
 • Trendy v oblasti inovativní léčby ČR versus Evropa
 • Vývoj paralelního obchodu v ČR a EU
Peter Svitek, Sales Director CZ&SK, IQVIA Solutions a.s., Praha
10.00 hod. Sdružené nákupy léčiv a zdravotnického materiálu v centrálně řízených nemocnicích
Ing. Jan Michálek, ředitel odboru přímo řízených organizací, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
10.40 hod.Přestávka na kávu
11.00 hod.  Přehled změn lékové regulace a legislativy pro rok 2020
 • Aktuálně z oblasti lékové politiky pohledem MZ ČR 
 • Vstup inovativních léků a technologií
 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění 
 • Opatření proti nedostupnosti léčiv v ČR
 • Další připravovaná regulace oblasti léčiv
Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
11.50 hod. Plánovaná opatření SÚKL v oblasti léčiv 
 • Změny v regulaci cen a úhrad léčiv z pohledu SÚKL
 • Výkladová praxe a stanoviska SÚKL
 • Opatření proti nedostupnosti léčiv pro pacienty - reexport, emergentní systém, distribuce léčiv
 • Kontrolní a rozhodovací činnost
Zástupce SÚKL kontaktován
12.30 hod. Revize systému cen a úhrad léčiv - panelová diskuze
 • Financování a dostupnost inovativní léčby - zdroje, náklady, úhrady, regulace, úspory
 • Vstup nových léčiv na trh - posuzování žádostí o úhradu, délka správních řízení
 • Úhrady VILP a orphans zdravotní pojišťovnou po novele zákona
 • Regulace cen léčiv při úhradě přes paragraf 16  - problémy a praxe
Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
Ing. Milan Vocelka, ředitel Sekce cenové a úhradové regulace, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Česká onkologická společnost, vedoucí KOC/přednostka onkologické kliniky 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Radka Lang, Policy & Communications Lead, Merck Sharp & Dohme s.r.o., Praha
Mgr. Martin Schimmer, advokát, 2 Martins Legal, advokátní kancelář, Praha
 
13.20 hod.Společný oběd
14.10 hod. Právní pohled na aktuální otázky lékové regulace 
Mgr. Martin Schimmer, advokát, 2 Martins Legal, advokátní kancelář, Praha
14.40 hod. Úhrady léčiv, pomůcek a výkonů – soudní stanoviska, reálný stav, východiska reformních změn
 • § 16 a úhrady inovací - reálný právní stav k 2020
 • Kdo zaplatí odškodnění za nedostupnost léčby: pojišťovna, smluvní nemocnice, ministerstvo
 • Kritický pohled na návrh novely – předvídatelnost, nepodjatost, odpovědnost
 • Podnět skupiny senátorů k ÚS: „centrové dodatky, budgety, bonusy“ jako právní anomálie
 • Co bude po volbách 2021 - právní východiska reformy současného úhradového provizoria
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., specialista na zdravotnické právo
15.10 hod. Pohled VZP ČR na praxi cen a úhrad léčiv 
 • Náklady ZP na centrovou péči, žádosti přes §16, rozhodovací proces, procesní pravidla
 • Metodika VZP k §16 v dosavadní praxi
 • Vstup nových léčivých přípravků do systému úhrad a podmínky pro jejich vstup 
 • Léková strategie a postoj VZP pro aktuální období
MUDr. Alena Miková, ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Praha
15.40 hod.Přestávka na kávu
16.00 hod. Pohled zdravotních pojišťoven na praxi cen a úhrad léčiv 
 • Vstup nových léčivých přípravků do systému úhrad a podmínky pro jejich vstup 
 • Postoj SZP k §16 v dosavadní praxi
 • Léková strategie a postoj SZP pro aktuální období
Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně Lékové komise SZP ČR, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Praha
16.30 hod. Diskuzní panel k problematice lékové politiky 
 • Může za podstatnou příčinou výpadků léčiv být i přemrštěná evropská regulace výroby a distribuce léčiv? 
 • Emergentní systém objednávání léčiv versus Lex Pawlas - chráněný distribuční systém
 • Reexport léčivých přípravků a jeho regulace - dochází k jeho omezení v ČR?
 • Situace v oblasti slev a bonusů, dohody se zdravotními pojišťovnami, role cost-sharingových modelů
Dr. Daniel Alexander, M.Sc., Country Quality Head CZ+SK, BAYER s.r.o., Praha
Ing. Marek Brosche, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Praha
Ing. et Ing. Martin Šlégl, General Manager Czech Republic and Slovakia, IQVIA, Praha
17.15 hod.Závěr konference

  

Cena

zvýhodněná               do   19.06.2020        10.900 Kč + DPH

základní                    od    20.06.2020        12.900 Kč + DPH

Cena konference zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. Pokud se chcete zúčastnit online, cena zahrnuje unikátní přístup na akci a elektronické prezentace a je stanovena na jednoho účastníka.

 

Místo

Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, Praha 3

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná