FARMAKON ČR 2021

Výroční konference

Termín
úterý, 23.3.2021 900 - 1710
Místo
virtuální místnost conforum s.r.o. / Praha

V závislosti na aktuální epidemické situaci budeme konferenci pořádat dle aktuálních opatření buď klasickou formou v hotelu nebo online setkáním. Děkujeme Vám za Vaši přízeň.

Srdečně Vás zveme k tradičnímu setkání a diskuzi o aktuálních tématech lékové politiky, očekávané regulaci léčivých přípravků a dopadů do praxe. Setkáte se se zástupci regulátorů, plátců, managementu nemocnic a farmaceutických firem. 

Konference je určena pro střední a vrcholový management zástupců farmaceutického průmyslu, nemocnic, státní správy či zdravotních pojišťoven. Bude záviset na epidemiologické situaci, zda se setkáme tradičně v hotelu nebo v online prostředí, na obě varianty jsme připraveni a těšíme se na Vás!

 

TÉMATA KONFERENCE:

 • Aktuální vývoj farmaceutického trhu v datových a grafických analýzách
 • Přehled změn lékové regulace a legislativy pro rok 2021 a dále
 • Opatření SÚKL v oblasti léčivých přípravků
 • Současný vývoj cen a úhrad léčiv v ČR a EU
 • Revize systému cen a úhrad léčiv 
 • Vstup inovativních léčiv a technologií
 • Opatření proti nedostupnosti léčiv v ČR
 • Pohled zdravotních pojišťoven na lékovou politiku 

 

ÚTERÝ 23. BŘEZNA 2021, 9.00 – 17.10 HOD. 

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva / Otevření virtuální místnosti
 Předsednictví: prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha
9.00 hod.Zahájení konference
9.10 hod.  Aktuální vývoj farmaceutického trhu v datových a grafických analýzách 
 • Vývoj trhu - Rx, OTC v EU, ČR a SR
 • Trendy v oblasti segmentů VILP, orphans a genové terapie
 • Vliv pandemie a její dopady na trh
Ing. et Ing. Martin Šlégl, General Manager Czech Republic and Slovakia, IQVIA, Praha
10.00 hod. Přehled regulace a úhrad léčivých přípravků z pohledu MZ
 • Financování českého zdravotnictví a kompenzace za období covid-19 
 • Úhrady zdravotní péče v roce 2021, 2022
  • legislativní změny v oblasti úhrad
  • úhrada a náklady na centrové léky
 • Implementace CZ-DRG
Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
10.45 hod.Přestávka na kávu
11.05 hod. Aktuální změny v legislativě a lékové regulaci v ČR 
 • Novela zákona “48” o veřejném zdravotním pojištění - aktuální stav, změny v oblasti inovativních léků a orphanů, časový harmonogram
 • Novela zákona o léčivech, dostupnost léčivých přípravků a její regulace
Mgr. Daniela Rrahmaniová, vedoucí oddělení léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
11.55 hod. Plánovaná opatření SÚKL v oblasti léčivých přípravků
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
12.45 hod.Přestávka na oběd
13.45 hod. Nové aktivity Evropské komise v oblasti léčivých přípravků
Mgr. Eva Karásková, Public Affairs & Patient Advocacy Manager, Novartis s.r.o., Praha
14.20 hod.  Léková strategie a postoj VZP pro aktuální období 
 • Vstup nových léčivých přípravků do systému úhrad - podmínky, zrychlení vstupu, posuzování žádostí, délka správních řízení, neregistrované léky, dopad pandemie
 • Úhrady VILP a orphans, garance doléčení pacienta
 • Žádosti a úhrada přes §16 - rozhodovací proces a jeho sjednocení, procesní pravidla
 • Buněčná a genová terapie 
  • expresní schvalování žádostí VZP
  • administrativní prodlevy v procesu
  • vize budoucích úhrad genové terapie, jednotný přístup pojišťoven a center
  • cenové podmínky, platnost a obnova rámcových smluv, smlouva o limitaci rizik
Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Praha
15.00 hod.Přestávka na kávu
15.20 hod. Aktuální otázky lékové politiky pohledem plátců zdravotní péče
 • Financování a dostupnost inovativní léčby včetně dopadů pandemie
 • Úhrady VILP a orphans, garance doléčení pacienta
 • Žádosti a úhrada přes §16 
 • Cenové dohody, limitace úhrad 
 • Buněčná a genová terapie
Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně Lékové komise SZP ČR, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Praha
16.00 hod. Priority AIFP v oblasti lékové politiky
 • Covid-19 a aktivity AIFP - brzdí pandemie dostupnost inovativní léčby?
 • Regulace vstupu, cen a úhrad inovativních léčivých přípravků
 • Buněčná a genová terapie
 • Reexport a dostupnost inovativních léčiv
 • Farmaceutická strategie EU a dopad na inovativní farmaceutický průmysl
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Praha
16.35 hod. Priority ČAFF v oblasti lékové politiky
 • Vliv pandemie na oblast generik a biosimilars
 • Regulace vstupu, cen a úhrad generik a biosimilars a její udržitelnost
 • Reexport a dostupnost generických léčiv
 • Transformace cílů Farmaceutické strategie EU do českého prostředí
Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, Česká asociace farmaceutických firem, Praha
17.10 hod.Závěr konference

 

 

Cena

zvýhodněná                do    19.03.2021        10.900 Kč + 21% DPH

základní                      od    20.03.2021        12.900 Kč + 21% DPH

Cena konference zahrnuje vstup na konferenci, občerstvení, tištěnou brožuru s prezentacemi a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto.

V případě online formy konference zahrnuje cena unikátní přístup na videopřenos a kód ke stažení prezentací.

 

Místo

virtuální místnost conforum s.r.o. / ****Praha

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná


Loading...

Přehled všech akcí

Loading...

Přehled všech akcí