FARMAKON SR

Online konferencia

Termín
úterý, 30.11.2021 900 - 1700
Místo
virtuální místnost conforum s.r.o.

Konferenciu budeme organizovať formou online stretnutia. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a tešíme sa na Vás.

Tradičné stretnutie zástupcov farmaceutického priemyslu

 

TÉMY KONFERENCIE:

 • Pohľad na liekovú politiku - aké zmeny sú potrebné
 • Vývoj farmaceutického trhu v SR, EÚ i vo svete
 • Prehľad zmien liekovej regulácie a legislatívy na rok 2022
 • Regulácia vstupu inovatívnych liekov a biosimilars na Slovensku
 • Aktuálne informácie zo ŠÚKL 
 • Vývoj v oblasti cien a úhrad liekov v SR a EÚ
 • Pohľad na trh s biosimilars v ČR/EU

UTOROK 30. NOVEMBRA 2021, 9.00 - 17.00 HOD. 

Od 8.30 hod. Otvorenie virtuálnej miestnosti
 Moderátor konferencie: Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
9.00 hod.Otvorenie konferencie
9.15 hod. Kam smeruje slovenské zdravotníctvo? Zámery a vízie MZ SR v roku 2022. Pohľad na liekovú politiku - aké zmeny sú potrebné 
10.00 hod. Vývoj farmaceutického trhu v SR, EÚ i vo svete v dátových a grafických analýzach
 • Dynamika progresu jednotlivých segmentov trhu 
 • Trendy v oblasti inovatívnej liečby, generík a biosimilars v SR a EÚ
 • Zmeny na trhu vplyvom pandémie
Ing. et Ing. Martin Šlégl, General Manager Czech Republic and Slovakia, IQVIA, Praha
10.40 hod.Prestávka na kávu
11.00 hod. Aktuálne z oblasti liekovej politiky pohľadom MZ SR 
 • Prehľad zmien liekovej regulácie, pripravovaná legislatíva
 • Opatrenia proti nedostupnosti liekov v SR, reexport liekov (sprísnenie právnej úpravy), emergentný systém
 • Vstup inovatívnych liekov, generík a biosimilars na trh, ich dostupnosť 
 • Ďalšia pripravovaná regulácia v oblasti liečiv
11.45  hod. Regulácia vstupu inovatívnych liekov a biosimilars na Slovensku
 • Vstup inovatívnych liekov a biosimilars na slovenský trh, ich dostupnosť a limitácie
 • Systém cien a úhrad inovatívnych liekov a biosimilars
 • Regulácia dostupnosti a proces kategorizácie VILP a Orphans v SR
 • Moderná génová terapia - implementácia do systému úhrad
Martin Smatana, MSc., Health analyst, Bratislava
12.30 hod.Prestávka na obed
13.30 hod. Opatrenia proti nedostupnosti liekov - reexport, emergentný systém, FMD
Kontrolná a rozhodovacia prax ŠÚKL v oblasti liekovej politiky
14.10 hod. Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
 • Hlavné ciele a úloha inštitútu HTA
 • Postavenie a právomoci HTA inštitútu v rámci hodnotenia klinických prínosov, kategorizácie liekov, atd. a nových technológií
MA. Michal Staňák, Dr. phil, AKC, riaditeľ odboru agentúry pre HTA, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava 
14.45 hod. Regulácia cien a úhrad liekov v SR 
 • Pripravovaná novela zákona č. 363/2011 Z. z.
  • nové podmienky kategorizácie liekov 
  • podmienky vstupu inovatívnych liekov, generík a biosimilars do systému úhrad 
  • zmena pravidiel pre podmienenú úhradu liekov, liekov na výnimky a pravidelných revízií cien liekov
  • procesné zmeny v kategorizačnom konaní
JUDr. Marko Polakovič, konateľ, advokát, POLAKOVIČ & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava
15.15 hod. Pohľad na trh s biosimilars v ČR/EU 
Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, Česká asociace farmaceutických firem, Praha
15.40 hod.Prestávka na kávu
16.00 hod. Lieková politika na Slovensku z pohľadu asociácie GENAS - využívanie generických a biosimilárnych liekov
MUDr. Terézia Szádocka, MPH, prezidentka, GENAS, Bratislava
16.30 hod. Centrová starostlivosť a inovatívne lieky v ČR/EU 
 • Dostupnosť a trendy vstupu inovatívnych liekov
 • Tempo rastu výdavkov na centrové lieky v ČR a SR
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ČR, Praha
17.00 hod.Ukončenie konferencie

 

V súčasnej dobe prebieha oslovovanie prednášajúcich. Sledujte tu, prosím, aktualizácie programu.

 

Cena           

základná                                                             395 EUR + DPH

Cena zahŕňa unikátny prístup na videoprenos pre jednu osobu a kód na stiahnutie prezentácií.

 

Miesto:

virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná