FARMAKON SR 2022

Online konferencia

Termín
úterý, 29.3.2022 900 - 1700
Místo
virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

POZOR, ZMENA TERMÍNU KONANIA KONFERENCIE!

Konferenciu budeme organizovať formou online stretnutia. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a tešíme sa na Vás.

Tradičné stretnutie zástupcov farmaceutického priemyslu

 

TÉMY KONFERENCIE:

 • Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
 • Vývoj farmaceutického trhu v SR, EÚ i vo svete
 • Pohľad na liekovú politiku - aktuálne zmeny 
 • Prehľad zmien liekovej regulácie a legislatívy v roku 2022
 • Regulácia vstupu inovatívnych liekov a biosimilars na Slovensku 
 • Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
 • Vývoj v oblasti cien a úhrad liekov v SR a EÚ
 • Pohľad na trh s biosimilars v ČR/EU
 • Využívanie generických a biosimilárnych liekov na Slovensku
 • Centrová starostlivosť a inovatívne lieky v ČR/EU 

 

UTOROK 29. MARCA 2022, 9.00 - 17.00 HOD. 

Od 8.30 hod. Otvorenie virtuálnej miestnosti
 Moderátor konferencie: Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
9.00 hod.Otvorenie konferencie
9.15 hod. Procesy zberu a spracovania výkazov a tvorby štatistických výstupov o spotrebe humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
10.00 hod. Vývoj farmaceutického trhu v SR, EÚ i vo svete v dátových a grafických analýzach
 • Dynamika progresu jednotlivých segmentov trhu 
 • Trendy v oblasti inovatívnej liečby, generík a biosimilars v SR a EÚ
 • Zmeny na trhu vplyvom pandémie
Ing. et Ing. Martin Šlégl, General Manager Czech Republic and Slovakia, IQVIA, Praha
10.40 hod.Prestávka na kávu
11.00 hod. Aktuálne z oblasti liekovej politiky pohľadom MZ SR 
 • Prehľad zmien liekovej regulácie, pripravovaná a aktuálne účinná legislatíva
 • Opatrenia proti nedostupnosti liekov v SR, reexport liekov, emergentný systém
 • Dostupnosť inovatívnych liekov, generík a biosimilars na trhu SR
 • Ďalšia pripravovaná regulácia v oblasti liečiv
RNDr. Jozef Slaný, CSc., odbor farmácie, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
11.45  hod. Regulácia vstupu inovatívnych liekov a biosimilars na Slovensku
 • Vstup inovatívnych liekov a biosimilars na slovenský trh, ich dostupnosť a limitácie
 • Systém cien a úhrad inovatívnych liekov a biosimilars
 • Regulácia dostupnosti a proces kategorizácie VILP a Orphans v SR
 • Moderná génová terapia - implementácia do systému úhrad
Martin Smatana, MSc., Health analyst, Bratislava
12.30 hod.Prestávka na obed
13.30 hod. Pohľad zdravotnej poisťovne na prax cien a úhrad liekov
PharmDr. Alica Súkupová, riaditeľka odboru zdravotnej politiky, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
14.10 hod. Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
 • Hlavné ciele a úloha inštitútu HTA
 • Postavenie a právomoci HTA inštitútu v rámci hodnotenia klinických prínosov, kategorizácie liekov, atd. a nových technológií
MA. Michal Staňák, Dr. phil, AKC, riaditeľ odboru agentúry pre HTA, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava 
14.45 hod. Regulácia cien a úhrad liekov v SR 
 • Novela zákona č. 363/2011 Z. z.
  • nové podmienky kategorizácie liekov 
  • podmienky vstupu inovatívnych liekov, generík a biosimilars do systému úhrad 
  • zmena pravidiel pre podmienenú úhradu liekov, liekov na výnimky a pravidelných revízií cien liekov
  • procesné zmeny v kategorizačnom konaní
JUDr. Marko Polakovič, konateľ, advokát, POLAKOVIČ & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava
15.15 hod. Pohľad na trh s biosimilars v ČR/EU 
Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, Česká asociace farmaceutických firem, Praha
15.40 hod.Prestávka na kávu
16.00 hod. Lieková politika na Slovensku z pohľadu asociácie GENAS - využívanie generických a biosimilárnych liekov
MUDr. Terézia Szádocka, MPH, prezidentka, GENAS, Bratislava
16.30 hod. Centrová starostlivosť a inovatívne lieky v ČR/EU 
 • Dostupnosť a trendy vstupu inovatívnych liekov
 • Tempo rastu výdavkov na centrové lieky v ČR a SR
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ČR, Praha
17.00 hod.Ukončenie konferencie

  

Cena           

základná                                                             395 EUR + DPH

Cena zahŕňa unikátny prístup na videoprenos pre jednu osobu a kód na stiahnutie prezentácií.

 

Miesto:

virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná