Zdravotnické prostředky ČR

Seminář

Termín
středa, 10.5.2023 900 - 1630
Místo
Majestic Plaza Hotel Prague + online

TÉMATA SEMINÁŘE: 

 • Aktuální legislativní rámec, novela zákona o ZP, přechodná ustanovení
 • Implementace Nařízení EU a jeho dopady na trh ZP
 • Novinky v oblasti in vitro diagnostik podle EU nařízení a změny na straně výrobců i regulátorů
 • Cenová regulace a úhradový systém zdravotnických prostředků
 • Notifikace, značení, přebalování ZP
 • Recertifikace zdravotnických prostředků a jejich značení v praxi
 • Nová databáze ISZP
 • EUDAMED - registrace, povinnosti subjektů, funkčnost, spuštění, požadavky na UDI
 • Vigilance zdravotnických prostředků a povinnosti subjektů
 • SPOLEČNÁ DISKUZE

 Získejte osvědčení po úspěšném absolvování semináře!

 

STŘEDA 10. KVĚTNA 2023, 9.00 – 16.30 HOD. 

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva 
9.00 hod. Zahájení semináře
9.10 hod.  Aktuální regulace oblasti zdravotnických prostředků 
 • Novelizace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/607
 • Změny v české legislativě 
 • Prodloužení přechodných období MDR a IVDR pro certifikaci ZP podle nových pravidel 
 • Změna termínu doprodeje ZP (sell-off)
10.00 hod.Přestávka na kávu
10.20 hod. Novinky v oblasti in vitro diagnostik podle EU nařízení 2017/746 a změny na straně výrobců i regulátorů
 • Struktura IVDR, důvody a cíle jeho přijetí, povaha změn v oblasti IVD
 • Plán připravenosti na nařízení IVDR, prodloužení certifikátů u NO
 • Termíny pro různé rizikové skupiny, rozfázování povinné implementace podle rizikových tříd
 • Nastavení přechodných období – rozložení povinností, při platném certifikátu, posuzování shody výrobcem
 • Certifikace u oznámeného subjektu podle nových pravidel, cert. kapacity EU
 • Kontroly SÚKL dle nové legislativy, řízení o přestupcích
11.10 hod. Systémy používané v oblasti zdravotnických prostředků – ISZP, RZPRO, EUDAMED
12.00 hod.Přestávka na oběd
13.00 hod. Recertifikace zdravotnických prostředků a jejich značení v praxi
13.50 hod. Vigilance zdravotnických prostředků a povinnosti subjektů
14.40 hod.Přestávka na kávu
15.00 hod. Regulace cen a úhrad zdravotnických prostředků pohledem plátců
 • Aktuální a připravované změny úhrad ZP na poukaz
 • Novelizace Metodiky zařazování ZUM do číselníků ZP a změny úhrad
 • ePoukaz - aktuální stav, schvalování zdravotní pojišťovnou, proces přezkoumání
15.45 hod. SPOLEČNÁ DISKUZE
Zasílejte své dotazy na přednášející na
16.30 hod.Závěr semináře a předání osvědčení

 

Účast na semináři potvrdili tito přednášející:

Ing. Petr Šmídl, CSc., Senior Consultant, Medesys s.r.o., CZEDMA - Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro, Praha

Ing. Jan Beneš, Předseda Komise pro zdravotnické prostředky, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Praha

Další přednášející kontaktováni

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. 

 

Cena                                                          10.900 Kč + DPH                                                                                                       

Cena zahrnuje vstup na diskuzní fórum, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

Pokud preferujete ONLINE formu účasti, uveďte nám, prosím, tuto skutečnost do POZNÁMKY. V tom případě cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.  

 

 

Místo

Majestic Plaza Hotel Prague**** Štěpánská 645/33, Praha 1 - Nové Město + virtuální místnost conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Zdravotnické prostředky ČR