Zdravotnícke pomôcky SR

Seminár

Termín
středa, 12.10.2022 900 - 1600
Místo
Hotel Tatra****, Bratislava

TÉMY SEMINÁRA: 

 • Aktuálne informácie z oblasti regulácie zdravotníckych pomôcok pohľadom ŠÚKL
 • Implementácia MDR Nariadenia EÚ a jeho vplyv na trh ZP
 • EUDAMED, UDI
 • Novinky v oblasti in vitro diagnostik podľa EÚ nariadenia 2017/746
 • Aktuálna regulácia oblasti zdravotníckych pomôcok z pohľadu MZ SR
 • Kategorizácia ZP a dopad novely č. 363/2011 na oblasť ZP
 • Požiadavky na označovanie UDI
 • Regulácia cien a úhrad zdravotníckych pomôcok pohľadom platcov

 

STREDA 12. OKTÓBRA 2022, 9.00 - 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrácia a ranná káva
9.00 hod.Otvorenie seminára
9.10 hod.  Aktuálna regulácia oblasti zdravotníckych pomôcok z pohľadu ŠÚKL
 • Implementácia MDR nariadenia EÚ o zdravotníckych pomôckach - aktuálny stav  
 • Novinky v oblasti in vitro diagnostik podľa Nariadenia EU 2017/746, plán pripravenosti na nariadenie IVDR, predĺženie certifikátov u NO
 • Účinnosť nového zákona o ZP a IVD - súčasný stav v SR a koncové mechanizmy
 • Diskusia
Ing. Ivan Bernát, Vedúci sekcie zdravotníckych pomôcok, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
10.00 hod. Aktuálna regulácia oblasti zdravotníckych pomôcok z pohľadu MZ SR
 • Klasifikácia zdravotníckych pomôcok, zmeny v kategórii AI
 • Oznamovacia povinnosť, certifikácia ZP
 • Novela zákona č. 363/2011
RNDr. Jozef Slaný, CSc., odbor farmácie, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
10.40 hod.Prestávka na kávu
11.00 hod. Kategorizácia ZP a dopad novely č. 363/2011 na oblasť ZP
 • Nové pravidlá predpisovania zdravotníckych pomôcok (platné od 1.1.2022)
 • Nová právna úprava zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu (platná od 1.4.2022)
 • Zmeny v internetovom predaji a výdaji zdravotníckych pomôcok (platné od 26.5.2022)
 • Novinka v rámci kategorizácie zdravotníckych pomôcok - Zmluva o podmienkach úhrady zdravotníckej pomôcky (platná od 1.8.2022)
JUDr. Marko Polakovič, konateľ, advokát, POLAKOVIČ & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava
11.45 hod. Požiadavky na označovanie UDI 
 • Legislatíva, časti UDI - kedy je povinné, harmonogram jeho zavedenia
 • Povinnosti výrobcu, distribútora, dovozcu
 • Proces implementácie - umiestnenie UDI na výrobok, prebaľovanie, preoznačovanie
 • Databáza UDI a fungovanie evidenčnej povinnosti v elektronickej podobe
 • Časté chyby pri implementácii UDI
Ladislav Janco, senior konzultant - projektový manažér, GS1 Slovakia, Žilina
12.20 hod.Prestávka na obed
13.30 hod. MDR v dokumentácii ZP a oblasť dohľadu a rizík
Prednášajúci kontaktovaný
14.15 hod. Regulácia cien a úhrad zdravotníckych pomôcok pohľadom platcov
 • Novela zákona 363/2011 o úhradách liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetík a Novela zákona 362/2011 - aký je dopad na oblasť ZP?
 • Aktuálne zmeny úhrad ZP a ich vplyv na rozpočet zdravotných poisťovní
 • Navyšovanie cien zdravotníckych pomôcok
PharmDr. Anna Lukáčová, špecialista odboru liekovej politiky, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
15.00 hod.Prestávka na kávu
15.20 hod. Údržba, servis a bezpečnosť zdravotníckych pomôcok
Prednášajúci kontaktovaný
16.00 hod.Ukončenie seminára

 

 

Cena                                          395 EUR + DPH

 

Cena zahŕňa vstup na seminár, prezentácie a občerstvenie, a je platná pre jedného účastníka. Ubytovanie a parkovné NIE JE súčasťou účastníckeho poplatku.

 

 

Miesto konania

Hotel Tatra****, Námestie 1. mája 5, Bratislava

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Zdravotnícke pomôcky SR