Změny ve spotřebitelském úvěru

Odborný seminář

Termín
úterý, 19.3.2024 900 - 1550
Místo
Majestic Plaza Prague

Na konci prosince 2023 vyšla ve Sbírce zákonů novela Zákona o spotřebitelském úvěru, který se týká účelně vynaložených nákladů. Plné účinnosti má novela nabýt od 1. září 2024, mezitím se ale chystají další legislativní novinky, například evropská směrnice CCD2. Ta přinese celou řadu velkých změn, které má Česko během necelých dvou let zohlednit. Jaká budou nová pravidla pro praxi zprostředkovatelů úvěrů na bydlení? Co znamenají pro inovativní produkty, jako je BNPL a P2P? Přijďte načerpat nové informace o dopadech těchto právních předpisů do praxe bank a poskytovatelů úvěrů.

 

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Zákon o spotřebitelském úvěru
 • EU Směrnice CCD2 a její vliv na finanční instituce
 • Posuzování úvěruschopnosti
 • Automatizované modely
 • Produkty na hraně mezi úvěrem a jinou službou: reverzní hypotéky, zastavárny.
 • Poskytování úvěrů v praxi 
 • Změny v poskytování úvěrů z pohledu prostředkovatele hypotečních úvěrů
 • Dopad nové regulace na inovativní produkty 

 

ÚTERÝ 19. BŘEZNA 2024, 9.00 - 15.50 HOD. 

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Nová legislativa upravující oblast spotřebitelských úvěrů pohledem ČLFA
 • Evropský legislativní rámec: Směrnice CCD2 a její vliv na finanční instituce
 • diskuse
Mgr. Jan Slanina, hlavní právník ČLFA, Praha  
9.45 hod. Změny ve spotřebitelských úvěrech z pohledu FA
 • Úvod do legislativních změn
  • Zákon o spotřebitelském úvěru
   • Účelně vynaložené náklady
   • Dopady do praxe
  • Směrnice CCD2 a její vliv na finanční instituce
 • Posuzování úvěruschopnosti
 • Automatizované modely
 • Produkty na hraně mezi úvěrem a jinou službou: reverzní hypotéky, zastavárny, apod.
 • Diskuze
Mgr. Lukáš Vacek, MPA, zástupce finančního arbitra, Kancelář FA, Praha
11.15 hod.Přestávka na kávu
11.35 hod. Poskytování úvěrů v praxi 
Mgr. Tomáš Kopečný, partner, KOPEČNÝ & PARTNERS, Brno
12.30 hod.Přestávka na oběd
13.40 hod. Novinky v hypotečních úvěrech - Praktický pohled zprostředkovatele
 • Role zprostředkovatelů v poskytování hypotečních úvěrů
 • Účelně vynaložené náklady a provizní storna
 • Refinancování úvěrů ve světle nového zákona
David Eim, Místopředseda představenstva, GEPARD FINANCE a.s., Praha
14.40 hod. Přestávka na kávu
15.00 hod. Dopad nové regulace spotřebitelských úvěrů na inovativní produkty (BNPL, P2P, crowdfunding)
 • Základní regulatorní povinnosti při poskytování spotřebitelských úvěrů podle současné úpravy
 • Praktický dopad nové směrnice o úvěru pro spotřebitele na oblasti BNPL, P2P atd.
František Nonnemann, Compliance & Operational Risk Manager, Partners Banka, a.s.
15.50 hod.Závěr semináře

Změna programu vyhrazena. 

 

 

Cena                                       9.900,- Kč + DPH                                                                 

Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.

 

 

Místo

Majestic Plaza Prague, Štěpánská 33, Praha 1 

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná

 

Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Změny ve spotřebitelském úvěru