Zdravotnícke pomôcky SR

Seminár

Termín
úterý, 28.5.2024 900 - 1600
Místo
Clarion Congress Hotel Bratislava + online

HLAVNÉ TÉMY: 

 • Aktuálna legislatíva SR a EÚ
 • Databáza EUDAMED jej spustenie
 • Ako budú zavádzané elektronické systémy integrované do Eudamed, ktoré sú dokončené?
 • Zmeny u IVD
 • Predĺženie prechodného obdobia pre niektoré IVD
 • Nariadenie EÚ 2022_123 Krizové riadenie v oblasti liečiv a zdravotníckych pomôcok
 • Hlásenie prerušenie dodávok kriticky dôležitých ZP
 • Nové nariadenie EÚ o AI, možnosti AI v oblasti ZP

 

UTOROK 28. MÁJA 2024, 9.00 – 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrácia a ranní káva
9.00 hod.Otvorenie seminára
9.10 hod.  Cenová regulácia a úhradový systém zdravotníckych pomôcok 
 • Kategorizačný proces zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín vo svetle novej legislatívy
 • Postup stanovovania úhrad ZP, aktuálne zmeny úhrad ZP
 • Úhradový limit ZP v danej skupine, maximálne úhrady ZP a ich nastavenie
 • Novela zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach  - povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora ZP alebo IVD
Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc., riaditeľ, Odbor kategorizácie, cenotvorby a hodnotenia zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, Sekcia farmácie a liekovej politiky, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
10.00 hod.Prestávka na kávu
10.20 hod. Aktuálny legislatívny rámec oblasti zdravotníckych pomôcok
 • Aktuálna legislatíva SR a EÚ, prechodné ustanovenia, certifikácia ZP
 • Systém riadenia kvality do 26.5.2024
 • Zmluva o certifikácii do 26.9.2024
 • Nariadenie EÚ 2022_123 Krízové riadenie v oblasti liečiv a zdravotníckych pomôcok
 • Hlásenie prerušenie dodávok kriticky dôležitých ZP
 • Databáza EUDAMED jej spustenie
 • Ako budú zavádzané elektronické systémy integrované do Eudamed, ktoré sú dokončené?
Ing. Ivan Bernát, Vedúci sekcie zdravotníckych pomôcok, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
11.15 hod. Novinky v oblasti in vitro diagnostik podľa EÚ nariadenia 2017/746 a zmeny na strane výrobcov i regulátorov
 • Zmeny v oblasti IVD
 • Predĺženie prechodného obdobia pre niektoré IVD, predĺženie certifikátov u NO
 • Termíny pre rôzne rizikové skupiny, rozfázovanie povinnej implementácie podľa rizikových tried
 • Certifikácia u notifikovaného orgánu podľa nových pravidiel, cert. kapacity EÚ
 • Lehota na dopredaj legacy devices
Ing. Petr Šmídl, CSc., Senior Consultant, Medesys s.r.o., CZEDMA - Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro, Praha
12.15 hod.Prestávka na obed
13.15 hod. Požiadavky na označovanie UDI 
 • Legislatíva, povinnosti výrobcu, distribútora, dovozcu
 • Proces implementácie UDI, prebaľovanie, preoznačovanie
 • Databáza UDI a fungovanie evidenčnej povinnosti v elektronickej podobe
 • Časté chyby pri implementácii UDI
 • Produktové dáta – elektronická výmena medzi výrobcami, distribútormi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
Ladislav Janco, senior consultant, GS1 Slovakia, Žilina
14.00 hod.Prestávka na kávu
14.20 hod. Nové nariadenie EÚ o AI, možnosti AI v oblasti ZP
Mgr. Marek Holka, partner, advokát, ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o., Bratislava
15.00 hod. Regulácia reklamy zdravotníckych pomôcok v SR
Ján Dulovič, Senior Associate – Attorney / Advokát, Dentons, Bratislava  
16.00 hod.Ukončenie seminára  a odovzdanie osvedčenia

Změna programu vyhrazena.  

 

   

Cena                                                                        425 EUR + DPH                                                                               

Cena zahŕňa vstup na seminár, prezentácie a občerstvenie a je platná pre jedného účastníka. Ubytovanie a parkovné NIE JE súčasťou účastníckeho poplatku.

Pokiaľ preferujete ONLINE formu účasti, uveďte nám, prosím, túto skutočnosť do POZNÁMKY. V tom prípade cena zahŕňa unikátny prístup na videoprenos pre jednu osobu a kód na stiahnutie prezentácií.

 

Miesto

Clarion Congress Hotel, Žabotova 2, Bratislava + virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Zdravotnícke pomôcky SR