AML Officer - aktuálně a přehledně

Seminář

Termín
11. - 12.6.2024
Místo
Majestic Plaza Hotel Prague

Přijďte načerpat nové informace z oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Na tomto semináři získáte přehled o aktuálních změnách a jejich dopadu do praxe. V úvodu zjistíte aktuální změny legislativy a podrobnosti ohledně jejich dopadu do praxe. Spolu se zástupci FAÚ představíme nový AML zákon představí a přiblížíme přehled novinek v evropské legislativě na ukázce konkrétních AML/CFT opatření. Navážeme tématem Mezinárodních sankcí v kontextu EU.  Navážeme pohledem z ČNB, představíme roli této instituce zejména na poli dohledu a regulace AML včetně strategie pro nejbližší roky a představí čerstvě vydanou AML vyhlášku ČNB. 

Zaměříme se i na dobré příklady z praxe bankovního i nebankovního prostředí. Věnovat se budeme oblastem, jako je identifikace a kontrola klienta, cyber laundering, či přeshraniční prvek v životním pojištění. Pohlédneme zblízka na dohledovou praxi v transakčním monitoringu i z druhé strany využití AI pro AML praxi v bankovním prostředí. Diskutovat budeme nejen o tom, jaké novodobé výzvy do AML praxe přicházejí

 

TÉMATA SEMINÁŘE:

  • Novinky z AML/CFT legislativy, dohled a potírání zločinu
  • Aktuální vývoj AML evropského legislativního balíčku a AMLA
  • Novela AML zákona v národní legislativě
  • Mezinárodní sankce
  • Nová vyhláška ČNB 
  • Dohledová strategie ČNB v oblasti AML/CFT pro roky 2023–2026
  • Boj s cyber launderingem  v praxi 
  • Přeshraniční prvek v životním pojištění a jeho dopady do postupů AML/KYC
  • Praktické příklady AML/CFT opatření z bankovního a nebankovního sektoru
  • Přeshraniční prvek v životním pojištění a jeho dopady do postupů AML/KYC
  • Identifikace a kontrola klienta v rámci obchodního vztahu
  • Transakční monitoring v kontextu dohledové praxe a využití moderních technologií 
  • Zapojení AI do AML praxe v bankovním prostředí
  • Aktuální i budoucí AML rizika a možnosti jejich řešení v praxi

 

 

 

ÚTERÝ 11. ČERVNA 2024, 9.00 – 16.00 HOD.

 

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Aktuální legislativa v oblasti boje proti praní špinavých peněz
Mgr. Viktor Kabeš, právní oddělení, Finanční analytický úřad, Praha
10.45 hod.Přestávka na kávu
11.05 hod. Mezinárodní sankce
 • Hlavní cíle a zásady při přijímání mezinárodních sankcí
 • Zákon č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí
 • Sankční opatření v EU a mimo EU, sankční seznamy, autonomní sankce
 •  Mezinárodní sankce v zákoně č. 253/2008 Sb.
 • Nakládání s majetkem podle sankčních předpisů, prováděcí pokyny
 •  Aktuální vývoj a trendy v oblasti mezinárodních sankcí
Mgr. Petr Korbáš, Vrchní rada, Finanční analytický úřad, Praha
12.20 hod.Přestávka na oběd
13.20 hod. Vývoj AML problematiky v gesci České národní banky
 • Aktuální vývoj AML vyhlášky ČNB
 • Dohledová strategie ČNB v oblasti AML/CFT pro roky 2023–2026
Jana Eberle Ružarovská, odbor regulace finančního trhu III sekce regulace a mezinárodní spolupráce, Česká národní banka, Praha
14.20 hod.Přestávka na kávu
14.40 hod. Boj s cyber launderingem v praxi 
 • Legalizace výnosů z trestné činnosti - aktuální hrozby a trendy
 • Prevence 
 • Boj proti praní peněz
plk. Mgr. Bc. Kateřina Zemanová, vedoucí odboru hospodářské kriminality, Úřad služby kriminální pol.a vyšetřování, Policejní prezidium České republiky, Praha
16.00 hod.Závěr 1. dne semináře

 Změna programu vyhrazena.  

 

STŘEDA 12. ČERVNA 2024, 9.00 - 16.00 HOD. 

 

Od 8.30 hod. Ranní káva
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Přeshraniční prvek v životním pojištění a jeho dopady do postupů AML/KYC
 • Klientské role s přeshraničním prvkem a rizika s nimi související
 • Bydliště pojistníka jako zásadní kritérium (ne)přijatelnosti klienta
 • Možný budoucí vývoj u flotilové distribuce pojistníkem
Ing. Pavel Macek, Analytik Compliance, Komerční pojišťovna, a.s., Praha
10.30 hod.Přestávka na kávu
10.50 hod. Identifikace a kontrola klienta v rámci obchodního vztahu  
Kateřina Pscherová, vedoucí referátu dohledu na dálku v oblasti AML/CFT, Sekce dohledu nad finančním trhem, Česká národní banka, Praha
11.50 hod.Přestávka na oběd
12.50 hod. Transakční monitoring v kontextu dohledové praxe a využití moderních technologií
 • AML vyhláška z pohledu ŘKS
 • AML transakční monitoring
 • Poznatky z kontrol na místě
Martin Mužný, vedoucí referátu kontroly opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, odbor kontroly finančního trhu III, sekce dohledu nad finančním trhem, Česká národní banka, Praha
13.35 hod. Zapojení AI do AML praxe v bankovním prostředí
 • Model pro prioritizaci AML alertů
Josef Novotný, data scientist, specialista prediktivních modelů, Česká spořitelna, a.s., Praha
14.30 hod.Přestávka na kávu
14.50 hod. Aktuální i budoucí AML rizika a možnosti jejich řešení v praxi
 • Aktuální výzvy  
 • Kybernetická kriminalita a její současné nejčastější projevy  
 • Klient banky jako oběť a součást procesu legalizace výnosů
 • Budoucí rizika  
JUDr. Petr Barák, vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank a.s. / člen skupiny PPF, Praha
16.00 hod.Závěr 2. dne semináře

 Změna programu vyhrazena.  

 

 

Cena                                                      18.900,- Kč + DPH                                                      

Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

 

 

Místo

Majestic Plaza Prague****, Štěpánská 33, Praha 1 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > AML Officer - aktuálně a přehledně
Loading...

Přehled všech akcí

Loading...

Přehled všech akcí